Introduction

Zgłoś artykuł

PDF (English)

Słowa kluczowe

criminology
kryminologia

Jak cytować

Klaus, W., & Włodarczyk-Madejska, J. (2021). Introduction: Wstęp. Archiwum Kryminologii, (XLII/2), 7. Pobrano z https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/ak/article/view/2140
PDF (English)
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2021 INP PAN

Pobrania

Download data is not yet available.