Nr XL (2018)

Zgłoś artykuł

Pełny numer
PDF

Artykuły

Konrad Buczkowski, Beata Czarnecka-Dzialuk, Witold Klaus, Anna Kossowska, Irena Rzeplińska, Monika Szulecka, Justyna Włodarczyk-Madejska, Paulina Wiktorska, Dagmara Woźniakowska-Fajst, Dobrochna Wójcik
5 - 9
Profesor Zofia Ostrihanska (22.02.1926–24.11.2017)

PDF
Michalina Szafrańska, Joanna Kabzińska
11 - 51
Strach przed przestępczością mieszkańców Krakowa w latach 2014–2016 w świetle wyników badań empirycznych

PDF
Ewa Habzda-Siwek
53 - 113
Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu w świetle danych ze statystyk kryminalnych

PDF
Paola Cavanna
115 - 151
Labour Exploitation in the Italian Agricultural Sector: “The Way of Production”

PDF (English)
Justyna Włodarczyk-Madejska
153 - 219
Współpraca sądu dla nieletnich z instytucjami pomocniczymi w procesie orzekania

PDF
Magdalena Grzyb
221 - 261
Równość płci i przemoc wobec kobiet. Próba wyjaśnienia tzw. paradoksu nordyckiego

PDF
Monika Płatek
263 - 325
Zgwałcenie. Gdy termin nabiera nowej treści. Pozorny brak zmian i jego skutki

PDF
Joanna Narodowska
327 - 370
Korelacja pomiędzy agresją wobec zwierząt a agresją wobec ludzi w świetle badań aktowych

PDF
Jadwiga Królikowska
371 - 400
Sędziowski wymiar kary w badaniu prawno-socjologicznym 2012–2014

PDF
Piotr Stępniak
401 - 430
O tzw. dobrych praktykach penitencjarnych. Obraz empiryczny i kilka ogólniejszych refleksji teoretycznych

PDF
Małgorzata Szwejkowska
431 - 458
W poszukiwaniu skutecznych metod resocjalizacji sprawców pozbawionych wolności na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki

PDF
Anna Jaworska-Wieloch, Olga Sitarz
459 - 494
Prawa osadzonych w praktyce penitencjarnej w świetle ustalonych porządków wewnętrznych jednostek penitencjarnych i ich konfrontacja z orzecznictwem ETPC

PDF
Anna Matczak
495 - 522
Victim-offender Mediation in Poland – The Lay Perspective

PDF (English)
Jan Widacki
523 - 534
Leon Wachholz, zapomniany polski kryminolog

PDF
Anna Szuba-Boroń
535 - 560
Obraz przestępcy w prozie Sergiusza Piaseckiego

PDF