Archiwum Kryminologii

Zgłoś artykuł

Aktualny numer

Nr XLIV/1 (2022)
Opublikowany July 22, 2022

"Archiwum Kryminologii" najstarsze i jedyne czasopismo poświęcone wyłącznie kryminologii, ukazujące się w Polsce od 1960 r. (do 2018 r. jako rocznik, od 2019 r. jako półrocznik). Założycielem i redaktorem naczelnym był prof. dr hab. Stanisław Batawia - twórca Zakładu Kryminologii INP PAN i Zakładu Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji UW. Obecnie redaktorem naczelnym czasopisma jest dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN.
Czasopismo "Archiwum Kryminologii", poprzez osobę prof. Stanisława Batawii, jest kontynuatorem ukazującego się w latach 1934-1937 Archiwum Kryminologicznego, które założył prof. Wacław Makowski.

Więcej o czasopiśmie Archiwum Kryminologii >>

Pełny numer
PDF (English)

Ogłoszenia

Odeszła profesor Dobrochna Wójcik

Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że 

8 listopada br. odeszła

prof. dr hab. Dobrochna Wójcik, 

wieloletnia członkini Komitetu Redakcyjnego naszego czasopisma.


Więcej…

November 14, 2022

Dofinansowanie z programu na rozwój czasopism

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasze czasopismo otrzymało 50.000 złotych na najbliższe 2 lata z programu „Rozwój Czasopism Naukowych” Ministerstwa Edukacji i Nauki. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na opłacenie profesjonalnych korektorów językowych (w j. polskim i angielskim), zakupem numerów DOI oraz licencji programu antyplagiatowego.


Więcej…

October 11, 2022

„Archiwum Kryminologii” zostało dodane do Open Academic Journals Index

Z dumą i radością informujemy, że „Archiwum Kryminologii” po pozytywnej ocenie przez Open Academic Journals Index jest indeksowane w także bazie OAJI. Ta międzynarodowa baza indeksuje wydawane w otwartym dostępie czasopisma naukowe.


Więcej…

July 26, 2022

Artykuły

John Pratt, Magdalena Grzyb
5-13
Criminal justice in an age of populism: Introduction to the Special Issue

Karanie w czasach populizmu. Wprowadzenie do Numeru Specjalnego

https://doi.org/10.7420/AK2022.03
PDF (English)
Russell Hogg
15-38
Rethinking populism and its threats and possibilities

Ponowne zastanowienie się nad populizmem – jego wyzwaniami i możliwościami

https://doi.org/10.7420/AK2021.22
PDF (English)
Olga Sitarz
39-76
Protection of Christian values – penal populism or a rational decision on criminalization?

Ochrona wartości chrześcijańskich – populizm penalny czy racjonalna decyzja kryminalizacyjna?

https://doi.org/10.7420/AK2021.20
PDF (English)
Dagmara Woźniakowska-Fajst, Katarzyna Witkowska-Rozpara
77-106
How neoclassical criminology, penal populism and COVID-19 helped to escalate the repressiveness of criminal law – the case of Poland

Jak kryminologia neoklasyczna, populizm penalny i COVID-19 pomogły w zwiększeniu represji karnej w Polsce

https://doi.org/10.7420/AK2021.27
PDF (English)
Katalin Gönczöl
107-122
‘Let there be order!’: Rising criminal populism in Hungary

„Niech zapanuje porządek!”: Rosnący populizm penalny na Węgrzech

https://doi.org/10.7420/AK2021.06
PDF (English)
Ian Mahoney, Kirsty Teague, Matthew Long, Belinda Winder
123-145
Populist and vindictive constructions of sexual offending, pluralities of violence, and the implications for criminal and social justice

Populistyczne oraz mściwe konstrukcje przestępstwa seksualnego, większość względna przemocy, i implikacje dla sprawiedliwości karnej i społecznej.

https://doi.org/10.7420/AK2021.26
PDF (English)
Gabriel Oancea, Silvia Andreea Neculcea
147-170
The compensatory remedy against criminal populism

Skargi o odszkodowanie w obliczu populizmu politycznego

https://doi.org/10.7420/AK2021.24
PDF (English)
Daniela Rodriguez Gutierrez
171-196
Elite punitive populism and youth justice reform in Chile: Legitimizing a new political order

Populizm penalny elit a reforma wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich w Chile: legitymizacja nowego porządku politycznego

https://doi.org/10.7420/AK2021.25
PDF (English)
Michalina Szafrańska
197-227
(Penal) populism and experts in the age of the digital crowd wisdom

(Penalny) populizm i eksperci w czasach cyfrowej mądrości zbiorowej

https://doi.org/10.7420/AK2021.18
PDF (English)
Leandro Ayres França, Carlos Adalberto Ferreira de Abreu
229-251
Algorithm-driven populism: An introduction

Populizm oparty na algorytmach. Wprowadzenie

https://doi.org/10.7420/AK2021.29
PDF (English)
Luke Oldfield, Alice Mills
253-282
Adventures in populist discourse: Could a solution to penal populism in New Zealand be hiding in plain sight?

Przygody w populistycznym dyskursie: czy rozwiązanie problemu populizmu penalnego w Nowej Zelandii może być ukryte na widoku?

https://doi.org/10.7420/AK2021.30
PDF (English)
John Pratt, Daisy Lutyens
283-311
The pandemic as an antidote to populism: Punishment, immobilisation, and COVID-19

Pandemia jako antidotum na populizm: karanie, unieruchomienie i COVID-19

https://doi.org/10.7420/AK2021.15
PDF (English)
Wyświetl wszystkie numery