Kontakt

Zgłoś artykuł

Redakcja "Archiwum Kryminologii"

Instytut Nauk Prawnych PAN
Zakład Kryminologii

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa Polska
(Pałac Staszica)


Redaktor Naczelny:
dr hab.  Witold Klaus, prof. INP PAN
witold.klaus@gmail.com

Sekretarz redakcji:
dr Justyna Włodarczyk-Madejska
wlodarczyk_justyna@wp.pl