Kryminologia feministyczna

Zgłoś artykuł

PDF

Słowa kluczowe

kryminologia
femiznizm
kryminologia feministyczna
teorie kryminologiczne
feminist criminology

Jak cytować

Rekosz-Cebula, E. (2014). Kryminologia feministyczna. Archiwum Kryminologii, (XXXVI), 7–30. https://doi.org/10.7420/AK2014A

Abstrakt

This article discusses the defining characteristics of feminist criminology. Given the sheer volume of materials and data on feminist criminology, I have selected only those aspects which I believe enable it to be described as completely as possible. The theoretical and methodological premises of feminist criminology are discussed first. The focus is on the key concepts and methodological research principles that distinguish feminist criminology from other trends in criminology. The existing literature on feminist criminology is then presented to show the extent to which the topic has been explored both empirically and theoretically. The diverse interests of feminist researchers, both male and female, are also apparent in the next aspect of feminist criminology, viz. the divisions and different strands of feminist thinking on criminology. Those that appear most frequently in the literature are discussed. The premises, areas and variants of feminist criminology have to be described before questions can be asked about its status and its future. The status and future of feminist criminology are, I believe, the two key components of any discourse on the feminist perspective. As such, they are discussed as well. The final aspect of feminist criminology is its definition. This is derived from the topics mentioned above.

https://doi.org/10.7420/AK2014A
PDF

Bibliografia

Biel K., Przestępczość dziewcząt: rodzaje i uwarunkowania, Wyższa Szkoła Filozoficzno- Pedagogiczna Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008.

Błachut J., Niektóre koncepcje kryminologiczne a problem przestępczości kobiet, „Archiwum Kryminologii” 1989, t. XVI, s. 211-244. https://doi.org/10.7420/AK1989E.

Błachut J., Płeć a przestępczość [w:] J. Błachut, M. Szewczyk, J. Wójcikiewicz (red.), Nauka wobec przestępczości. Księga ku czci Profesora Tadeusza Hanauska, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2001.

Błachut J., Sądowy wymiar kary wobec kobiet, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1988.

Burgess-Proctor A., Intersections of race, class, gender, and crime, „Feminist Criminology” 2006, nr 1.

Campbell A., Jej niezależny umysł. Psychologia ewolucyjna kobiet, tłum. J. Kantor-Martynuska, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004.

Chesney-Lind M., Morash M., Transformative feminist criminology.A critical re-thinking of a discipline, „Critical Criminology” 2013, nr 21.

D’Unger A.V., Feminist theories of Criminal Behaviour [w:] R.A. Wright, J. Mitchell Miller (red.), Encyclopedia of Criminology, Routledge, New York-London 2005.

Flavin J., Feminism for the mainstream criminologist. An invitation, „Journal of Criminal Justice” 2001, nr 29.

Fuszara M., Rodzina w sądzie, Zakład Socjologii Obyczajów i Prawa. Instytut Stosowanych Nauk Społecznych. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1994.

Gaberle A., Błachut J., Krajewski K., Kryminologia, Wydawnictwo Arche, Kraków 2007.

Gelsthorpe L., Feminism and criminology [w:] M. Maguire. R. Morgan, R. Reiner (red.), The Oxford Handbook of Criminology, Oxford University Press, Oxford-New York 2002.

Gelsthorpe L., Feminist methodologies in criminology: a new approach or old wine in new bottles? [w:] L. Gelsthorpe, A. Morris, Feminist Perspectives in Criminology, Open University Press, Philadelphia 1990.

Gelsthorpe L., Women, crime and control, „Criminology & Criminal Justice” 2010, t. 10, nr 4.

Gontarczyk E., Kobiecość i męskość jako kategorie społeczno-kulturowe w studiach feministycznych. Perspektywa socjologiczno-pedagogiczna, Wydawnictwo Eruditus, Poznań 1995.

Gontarczyk E., Rozwój studiów feministycznych – tworzenie zasad metodologicznych [w:] Z. Gorczyńska, S. Kruszyńska, I. Zakidalska (red.), Płeć, kobieta, feminizm, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.

Górnikowska-Zwolak E., Myśl feministyczna jak nurt rozważań w pedagogice społecznej, Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda, Mysłowice 2006.

Grzywo-Dąbrowska M., Grzywo-Dąbrowski W., Trucicielki, „Czasopismo Sądowo-Lekarskie” 1939, z. 2.

Heidensohn F., Silvestri M., Gender and crime [w:] M. Maguire, R. Morgan, R. Reiner (red.), The Oxford Handbook of Criminology, Oxford University Press, Oxford 2007.

Helfgott J.B., Criminal Behavior. Theories, Typologies and Criminal Justice, Sage, Los Angeles 2008

Kuhn T., Struktura rewolucji naukowych, tłum. J. Nowotnik, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001.

Newburn T., Criminology, Willan Pub., Cullompton-Portland 2007.

Pakszys E., Płeć a rozwój nauki. Problemy epistemologii feministycznej [w:] J. Mikulska, E. Pakszys (red.), Studia kobiece z psychologii, filozofii i historii, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1995.

Piotrowski R., Kryminologia kobiety, Kraków 1985.

Płatek M., What is like for women: Criminology in Poland and Eastern Europe [w:] N.H. Rafter, F. Heidensohn, International Feminist Perspectives in Criminology, Open University Press, Buckingham-Philadelphia 1995.

Pleńska D., Przestępczość kobiet a teoria poczucia nierówności, „Studia Iuridica” 1978, nr 8, s. 49-59.

Pospiszyl I., Szczepanik R. (red.), Zachowania dewiacyjne dziewcząt i kobiet, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź 2007.

Potter H., An argument for black feminist criminology, „Feminist Criminology” 2006, nr 2.

Rafter N.H., Heidensohn F., Introduction. The development of feminist perspectives of crime [w:] N.H. Rafter, F. Heidensohn, International Feminist Perspectives in Criminology, Open University Press, Buckingham-Philadelphia 1995.

Schneider H.J., Przyczyny przestępczości. Nowe aspekty międzynarodowej dyskusji o teoriach kryminologicznych, „Archiwum Kryminologii” 1997-1998, t. XXIII-XXIV, s. 13-44, https://doi.org/10.7420/AK1997-1998A.

Sharp S.F., Hefley K., Sharp S.F., Hefley K., This is a man world… or least thats how looks in the journals, „Critical Criminology” 2007, nr 15.

Smart C., Law, Crime and Sexuality. Essays in Feminism, Sage, London-Thousand Oaks, Calif. 1995.

Szczepanik R., Płeć jako zmienna różnicująca orzeczenia stopnia demoralizacji nieletnich dziewcząt i chłopców [w:] M. Chomczyńska-Rubacha (red.), Role płciowe. Socjalizacja i rozwój, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2006.

Walsh A., Ellis L., Criminology, SAGE Publications, Los Angeles 2007.

Watts R., Bessaant J., Hill R., International Criminology. A Critical Introduction, Routledge, London-New York 2008.

Williams K.S., Feminist theories, Textbook on Criminology, Oxford University Press, Oxford 2004.

Woźniakowska-Fajst D., Nieletnie, niegrzeczne, niebezpieczne, niegroźne?, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.

Art. 11 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231.) przyznaje autorskie prawa majątkowe do utworu zbiorowego (w tym publikacji periodycznej) wydawcy, zaś do poszczególnych części mających samodzielne znaczenie - ich twórcom. Pomimo, że przeważnie na treść utworów zbiorowych składają się utwory wielu autorów, to inicjatorem ich powstanie jest wydawca, któremu ustawa przyznała autorskie prawa majątkowe do całości takiego utworu jako takiego, czyli prawo do decydowania o sposobach eksploatacji i otrzymywania wynagrodzenia. Do poszczególnych części utworu zbiorowego, poszczególnych utworów, prawo przysługuje ich twórcom, chyba że przeniosą je na wydawcę.

Na platformie udostępniane są poszczególne artykuły wraz z zestawem metadanych tylko jeżeli autorzy wyrazili zgodę na wykorzystanie utworu (publikacji naukowej) na tym polu eksploatacji. Dostrzegając korzyści społeczne, jakie daje otwarty bezpłatny dostęp do publikacji prawniczych, Instytut Nauk Prawnych PAN jako Wydawca czasopisma, korzystając z legitymacji ustawowej,  zadecydował o opublikowaniu całych woluminów periodyku.

Autorzy artykułów opublikowanych w czasopiśmie, zainteresowani udostępnieniem publikacji w sposób otwarty, proszeni są o kontakt z Wydawcą w sprawie zawarcia umowy licencyjnej.

Pobrania

Download data is not yet available.