No. XXXVI (2014)
Articles

Feminist Criminology

Emilia Rekosz-Cebula
University of Warsaw

Published 2014-01-01

Keywords

 • feminist criminology

How to Cite

Rekosz-Cebula, E. (2014). Feminist Criminology. Archives of Criminology, (XXXVI), 7–30. https://doi.org/10.7420/AK2014A

Abstract

This article discusses the defining characteristics of feminist criminology. Given the sheer volume of materials and data on feminist criminology, I have selected only those aspects which I believe enable it to be described as completely as possible. The theoretical and methodological premises of feminist criminology are discussed first. The focus is on the key concepts and methodological research principles that distinguish feminist criminology from other trends in criminology. The existing literature on feminist criminology is then presented to show the extent to which the topic has been explored both empirically and theoretically. The diverse interests of feminist researchers, both male and female, are also apparent in the next aspect of feminist criminology, viz. the divisions and different strands of feminist thinking on criminology. Those that appear most frequently in the literature are discussed. The premises, areas and variants of feminist criminology have to be described before questions can be asked about its status and its future. The status and future of feminist criminology are, I believe, the two key components of any discourse on the feminist perspective. As such, they are discussed as well. The final aspect of feminist criminology is its definition. This is derived from the topics mentioned above.

References

 1. Biel K., Przestępczość dziewcząt: rodzaje i uwarunkowania, Wyższa Szkoła Filozoficzno- Pedagogiczna Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008.
 2. Błachut J., Niektóre koncepcje kryminologiczne a problem przestępczości kobiet, „Archiwum Kryminologii” 1989, t. XVI, s. 211-244. https://doi.org/10.7420/AK1989E.
 3. Błachut J., Płeć a przestępczość [w:] J. Błachut, M. Szewczyk, J. Wójcikiewicz (red.), Nauka wobec przestępczości. Księga ku czci Profesora Tadeusza Hanauska, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2001.
 4. Błachut J., Sądowy wymiar kary wobec kobiet, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1988.
 5. Burgess-Proctor A., Intersections of race, class, gender, and crime, „Feminist Criminology” 2006, nr 1.
 6. Campbell A., Jej niezależny umysł. Psychologia ewolucyjna kobiet, tłum. J. Kantor-Martynuska, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004.
 7. Chesney-Lind M., Morash M., Transformative feminist criminology.A critical re-thinking of a discipline, „Critical Criminology” 2013, nr 21.
 8. D’Unger A.V., Feminist theories of Criminal Behaviour [w:] R.A. Wright, J. Mitchell Miller (red.), Encyclopedia of Criminology, Routledge, New York-London 2005.
 9. Flavin J., Feminism for the mainstream criminologist. An invitation, „Journal of Criminal Justice” 2001, nr 29.
 10. Fuszara M., Rodzina w sądzie, Zakład Socjologii Obyczajów i Prawa. Instytut Stosowanych Nauk Społecznych. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1994.
 11. Gaberle A., Błachut J., Krajewski K., Kryminologia, Wydawnictwo Arche, Kraków 2007.
 12. Gelsthorpe L., Feminism and criminology [w:] M. Maguire. R. Morgan, R. Reiner (red.), The Oxford Handbook of Criminology, Oxford University Press, Oxford-New York 2002.
 13. Gelsthorpe L., Feminist methodologies in criminology: a new approach or old wine in new bottles? [w:] L. Gelsthorpe, A. Morris, Feminist Perspectives in Criminology, Open University Press, Philadelphia 1990.
 14. Gelsthorpe L., Women, crime and control, „Criminology & Criminal Justice” 2010, t. 10, nr 4.
 15. Gontarczyk E., Kobiecość i męskość jako kategorie społeczno-kulturowe w studiach feministycznych. Perspektywa socjologiczno-pedagogiczna, Wydawnictwo Eruditus, Poznań 1995.
 16. Gontarczyk E., Rozwój studiów feministycznych – tworzenie zasad metodologicznych [w:] Z. Gorczyńska, S. Kruszyńska, I. Zakidalska (red.), Płeć, kobieta, feminizm, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.
 17. Górnikowska-Zwolak E., Myśl feministyczna jak nurt rozważań w pedagogice społecznej, Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda, Mysłowice 2006.
 18. Grzywo-Dąbrowska M., Grzywo-Dąbrowski W., Trucicielki, „Czasopismo Sądowo-Lekarskie” 1939, z. 2.
 19. Heidensohn F., Silvestri M., Gender and crime [w:] M. Maguire, R. Morgan, R. Reiner (red.), The Oxford Handbook of Criminology, Oxford University Press, Oxford 2007.
 20. Helfgott J.B., Criminal Behavior. Theories, Typologies and Criminal Justice, Sage, Los Angeles 2008
 21. Kuhn T., Struktura rewolucji naukowych, tłum. J. Nowotnik, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001.
 22. Newburn T., Criminology, Willan Pub., Cullompton-Portland 2007.
 23. Pakszys E., Płeć a rozwój nauki. Problemy epistemologii feministycznej [w:] J. Mikulska, E. Pakszys (red.), Studia kobiece z psychologii, filozofii i historii, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1995.
 24. Piotrowski R., Kryminologia kobiety, Kraków 1985.
 25. Płatek M., What is like for women: Criminology in Poland and Eastern Europe [w:] N.H. Rafter, F. Heidensohn, International Feminist Perspectives in Criminology, Open University Press, Buckingham-Philadelphia 1995.
 26. Pleńska D., Przestępczość kobiet a teoria poczucia nierówności, „Studia Iuridica” 1978, nr 8, s. 49-59.
 27. Pospiszyl I., Szczepanik R. (red.), Zachowania dewiacyjne dziewcząt i kobiet, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź 2007.
 28. Potter H., An argument for black feminist criminology, „Feminist Criminology” 2006, nr 2.
 29. Rafter N.H., Heidensohn F., Introduction. The development of feminist perspectives of crime [w:] N.H. Rafter, F. Heidensohn, International Feminist Perspectives in Criminology, Open University Press, Buckingham-Philadelphia 1995.
 30. Schneider H.J., Przyczyny przestępczości. Nowe aspekty międzynarodowej dyskusji o teoriach kryminologicznych, „Archiwum Kryminologii” 1997-1998, t. XXIII-XXIV, s. 13-44, https://doi.org/10.7420/AK1997-1998A.
 31. Sharp S.F., Hefley K., Sharp S.F., Hefley K., This is a man world… or least thats how looks in the journals, „Critical Criminology” 2007, nr 15.
 32. Smart C., Law, Crime and Sexuality. Essays in Feminism, Sage, London-Thousand Oaks, Calif. 1995.
 33. Szczepanik R., Płeć jako zmienna różnicująca orzeczenia stopnia demoralizacji nieletnich dziewcząt i chłopców [w:] M. Chomczyńska-Rubacha (red.), Role płciowe. Socjalizacja i rozwój, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2006.
 34. Walsh A., Ellis L., Criminology, SAGE Publications, Los Angeles 2007.
 35. Watts R., Bessaant J., Hill R., International Criminology. A Critical Introduction, Routledge, London-New York 2008.
 36. Williams K.S., Feminist theories, Textbook on Criminology, Oxford University Press, Oxford 2004.
 37. Woźniakowska-Fajst D., Nieletnie, niegrzeczne, niebezpieczne, niegroźne?, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.