O czasopiśmie

Zgłoś artykuł

Najstarsze i jedyne czasopismo poświęcone wyłącznie kryminologii, ukazujące się w Polsce od 1960 r. (do 2018 r. jako rocznik, od 2019 r. jako półrocznik). Założycielem i redaktorem naczelnym był prof. dr hab. Stanisław Batawia - twórca Zakładu Kryminologii INP PAN i Zakładu Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji UW. Obecnie redaktorem naczelnym czasopisma jest dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN.
Czasopismo, poprzez osobę prof. Stanisława Batawii, jest kontynuatorem ukazującego się w latach 1934-1937 Archiwum Kryminologicznego, które założył prof. Wacław Makowski.

Nasze czasopismo to niezgłębione i jedyne w swoim rodzaju źródło profesjonalnej wiedzy na temat wielu zagadnień dotyczących kryminologii, jak chociażby:

  • Statystyki przestępczości w Polsce - Liczba, rodzaj, skutki przestępczości oraz wszelkie inne dane o przestępstwach w Polsce. Przestępstwa nieletnich a także reakcje na przestępstwa . Poznaj statystyki zagrożenia przestępczością, statystyki recydywistów a także zapobiegania przestępczości w Polsce.
  • Stan penitencjarystyki w Polsce - Statystyki i aktualny stan polskiego więziennictwa, jego słabe i mocne strony, informacje o więzieniach i wszelkie dane statystyczne dotyczące zakładów penitencjarnych w całym kraju, prawo penitencjarne i wiele więcej.
  • Polityka kryminalna i karna - Poznaj aktualny obraz, stan i kierunek polityki kryminalnej i polityki karnej w Polsce. Poznaj definicje i aktualnie obowiązujące zapisy prawne.

Zachęcamy do czytania i śledzenia Archiwum Kryminologii nie tylko osoby związane z Kryminologią służbowo, ale także i studentów kierunków związanych z prawem, kryminologią, wiktymologią czy resocjalizacją.

Kontynuujemy wieloletnią historię zapoczątkowaną przez prof. dr hab. Stanisława Batawię, będąc niezmiennie, od wielu lat najbardziej rzetelnym i profesjonalnym źródłem wiedzy o kryminologii, penitencjarystyce, przestępczości i polityce kryminalnej w Polsce.