Archives of Criminology

Make a Submission

Current Issue

No. XLIII/1 (2021)
Published May 27, 2021

“Archiwum Kryminologii” (“Archives of Criminology”) is the oldest and the most prestigious Polish criminological journal, published since 1960 by the Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences. The founder and the editor-in-chief was Proffesor Stanisław Batawia. The journal is published biannual and it is bilingual (papers in Polish and English are accepted). The Editorial Committee of the journal consists of eminent European criminologists and the reviewers are recruited from among experts in the field.

The aim of the journal is to promote the outcomes of well-designed empirical research, as well as methodological and theoretical studies. Papers published in “Archiwum Kryminologii” (“Archives of Criminology”) focus on various topics: criminality and criminalisation, criminal and penal policy, the practices of criminal justice systems, victimisation and victims’ rights, crime prevention, juvenile delinquency, criminological theories etc. The journal constitutes a platform for scientific communication among academics especially (but not exclusively) from Poland and other Central and Eastern European countries.

All submitted manuscripts undergo a double blind peer review process before publication via an online-first model in Open Access.

Full Issue
PDF

Announcements

Uchwała Komitetu Nauk Prawnych PAN ws. listy czasopism

22 września br. Komitet Nauk Prawnych PAN podjął uchwałę nr 03/2021 dotyczącą nieodpowiedniego trybu procedowania przez Ministra Edukacji i Nauki w sprawie zmian na liście czasopism naukowych.


More…

September 23, 2021

Zmarł Profesor Andrzej Siemaszko

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 10.06.2021 r. Profesora Andrzeja Siemaszki – prawnika, kryminologa, wybitnego badacza, dydaktyka i naukowca, wieloletniego członka Komitetu Redakcyjnego „Archiwum Kryminologii”, cenionego autora oraz recenzenta tekstów w naszym czasopiśmie.


More…

June 10, 2021

The new issue has been published

The editorial committee of the “Archives of Criminology” is very excited to announce that the special issue of our journal titled „Forced labour and child exploitation: Challenges, Perspective, and Social Context” and guest edited by prof. Zbigniew Lasocik (University of Warsaw), prof. John Winterdyk (Mount Royal University) oraz dr Marcel Van der Watt (University of South Africa) has just been published and is available for a free-of-charge download.


More…

May 28, 2021

Articles

Zbigniew Lasocik
7 - 18
Is research on forced labour at an ‘early stage’? Introduction to the Special Issue

Czy badania nad pracą przymusową są rzeczywiście na „wczesnym etapie”? Wprowadzenie do Numeru tematycznego

https://doi.org/10.7420/AK2021.10
PDF
Katharine Bryant, Bernadette Joudo
19 - 46
Are we ‘leaving no-one behind’? How gaps in modern slavery programmes allow forced labour among adolescent girls in the garment and textile industries

Czy nikogo „nie zostawiliśmy z tyłu”? Jak luki w programach przeciwdziałania niewolnictwu umożliwiają pracę przymusową nastoletnich dziewcząt w przemyśle odzieżowym i tekstylnym

https://doi.org/10.7420/AK2021.08
PDF
Amy Weatherburn
47 - 73
What is labour exploitation? The Belgian and British experience

Co to jest praca przymusowa? Doświadczenia belgijskie i brytyjskie

https://doi.org/10.7420/AK2021.09
PDF
Julia Muraszkiewicz
75 - 96
The tale of 400 victims: A lesson for intervention

Historia 400 ofiar: wnioski dla właściwej interwencji

https://doi.org/10.7420/AK2021.07
PDF
Rita Haverkamp
97 - 118
Day labourers in Munich’s train station district – from exploitation to human trafficking and forced labour?

Pracownicy jednodniowi w okolicach dworca kolejowego w Monachium - pomiędzy wykorzystaniem a handlem ludźmi i pracą przymusową?

https://doi.org/10.7420/AK2021.01
PDF
Szandra Windt
119 - 141
The unspoken phenomenon: Forced labour in Hungary

Przemilczane zjawisko: praca przymusowa na Węgrzech

https://doi.org/10.7420/AK2021.03
PDF
Masja van Meeteren, Nikki Heideman
143 - 168
Taking stock of labour trafficking in the Netherlands

Bilans zjawiska handlu ludźmi do pracy przymusowej w Holandii

https://doi.org/10.7420/AK2021.13
PDF
Sudarat Musikawong, Panida Rzonca
169 - 193
Debt bondage in human trafficking: US agriculture and Thailand fisheries primed for labour exploitation

Niewola za długi: rolnictwo Stanów Zjednoczonych i rybołówstwo Tajlandii gotowe na pracę przymusową

https://doi.org/10.7420/AK2021.11
PDF
Nicoletta Policek
195 - 222
Foreign minors and forced labour in contemporary Italy

Małoletni cudzoziemcy i praca przymusowa we współczesnych Włoszech

https://doi.org/10.7420/AK2021.12
PDF
Vernon Murray, Holly Shea, Julia Solin
223 - 247
Labour trafficking victim participation structures in the United States, Russia, and globally: Strategic implications

Typy angażowania się ofiar w pracę przymusową w Stanach Zjednoczonych, w Rosji i na świecie: implikacje strategiczne

https://doi.org/10.7420/AK2021.04
PDF
Sebastián Arévalo Sánchez, Juan Pablo García Sepúlveda, John Winterdyk
249 - 270
Using design thinking and innovation camps to combat forced labour: A case example

Myślenie kreatywne i obozy innowacyjne, jako instrumenty eliminowania pracy przymusowej - studium przypadku

https://doi.org/10.7420/AK2021.14
PDF
Zbigniew Lasocik
271 - 294
Forced labour – well-hidden mechanisms of dependence and enslavement

Praca przymusowa – ukryte mechanizmy zależności i zniewolenia

https://doi.org/10.7420/AK2021.05
PDF
John Winterdyk, Marcel Van der Watt
295 - 306
Epilogue

Epilog

https://doi.org/10.7420/AK2021.02
PDF
View All Issues