Archiwum Kryminologii

Zgłoś artykuł

Aktualny numer

Nr XLIII/2 (2021)
Opublikowany April 11, 2022

"Archiwum Kryminologii" najstarsze i jedyne czasopismo poświęcone wyłącznie kryminologii, ukazujące się w Polsce od 1960 r. (do 2018 r. jako rocznik, od 2019 r. jako półrocznik). Założycielem i redaktorem naczelnym był prof. dr hab. Stanisław Batawia - twórca Zakładu Kryminologii INP PAN i Zakładu Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji UW. Obecnie redaktorem naczelnym czasopisma jest dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN.
Czasopismo "Archiwum Kryminologii", poprzez osobę prof. Stanisława Batawii, jest kontynuatorem ukazującego się w latach 1934-1937 Archiwum Kryminologicznego, które założył prof. Wacław Makowski.

Więcej o czasopiśmie Archiwum Kryminologii >>

Pełny numer
PDF

Ogłoszenia

Nowy numer opublikowany

Jest nam niezwykle miło poinformować, że właśnie ukazał się najnowszy numer „Archiwum Kryminologii” (nr 2/2021), a w nim 14 niezwykle ciekawych tekstów.

Wszystkie artykuły w numerze są dostępne do nieodpłatnego pobrania na naszej stronie: https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/ak/issue/view/276. Zapraszamy do ich pobierania i dzielenia się nimi ze studentami.


Więcej…

May 4, 2022

Call for papers to the special issue „Alienation and crime: from the mainstream to critical criminological perspectives”

We encourage authors who research links between alienation and delinquency/crime both from mainstream and critical criminological perspectives to share their findings with readers. The editors are compiling a special issue on mainstream and critical approaches to alienation-crime nexus. We are interested in both partisan and nonpartisan research or accounts on the relations between alienation and crime in macro, mezzo and micro levels of analysis. We welcome papers exploring and demonstrating the ways alienation penetrates the fabric of macro-level social institutions and, on the micro-level, the lives and minds of individual actors.


Więcej…

February 11, 2022

70 punktów na nowej liście czasopism

Z radością informujemy, że aktualizowana dziś przez Ministerstwo Edukacji i Nauki lista czasopism naukowych podniosła punktację „Archiwum Kryminologii”, które otrzymało 70 punktów.


Więcej…

December 1, 2021

Artykuły

Piotr Chomczyński
7-37
„W Tepito masz dwie opcje: zginąć na ulicy lub trafić do więzienia”. Trajektoria kolektywna w badaniach przestępczości zorganizowanej w Meksyku

“In Tepito, you have two options: die in the street or go to jail.” Collective trajectory in the study of organized crime in Mexico

https://doi.org/10.7420/AK2021.16
PDF
Mary Corcoran
39-61
Populism, scandal management and state-facilitated "covid-corruption" in the United Kingdom

Populizm, zarządzanie skandalem i facylitowana przez państwo „korupcja covidowa” w Wielkiej Brytanii

https://doi.org/10.7420/AK2021.33
PDF (English)
Witold Klaus
63-89
Margizens. Exclusion and state violence towards the Romanian Roma community in Poland

Margizeni. Wykluczenie i przemoc ze strony państwa wobec społeczności rumuńskich Romów w Polsce

https://doi.org/10.7420/AK2021.23
PDF (English)
Zbigniew Lasocik
91-126
Świadomość społeczna jako czynnik efektywnego eliminowania handlu ludźmi w Polsce

Social awareness as a factor of effective elimination of human trafficking in Poland

https://doi.org/10.7420/AK2021.32
PDF
Barbara Stańdo-Kawecka
127-149
Populacja więzienna w Polsce w pierwszym roku pandemii COVID-19

Prison population in Poland in the first year of the COVID-19 pandemic

https://doi.org/10.7420/AK2021.21
PDF
Ewa Dawidziuk, Kamila Kotowska
151-194
Nowe technologie w komunikacji skazanych i tymczasowo aresztowanych ze światem zewnętrznym

New technologies as the method of prisoners’ contact with the outside world

https://doi.org/10.7420/AK2021.31
PDF
Małgorzata Kowalczyk
195-242
Kobiety zabójczynie. Oblicza wybranych zbrodni dokonywanych przez kobiety

Female killers. Faces of selected crimes committed by women

https://doi.org/10.7420/AK2021.34
PDF
Paulina Wiktorska
243-266
Zmiany w kontrolowaniu przemocy domowej – aspekty prawne, kryminologiczne i społeczne

Changes in controlling domestic violence – legal, criminological and social aspects

https://doi.org/10.7420/AK2021.36
PDF
Justyna Włodarczyk-Madejska, Maria Kopeć, Gabriela Goździk
267-314
O przestępczości cudzoziemców i przestępczości wobec cudzoziemców w Polsce na podstawie statystyki policyjnej

Immigrants' crime and victimization in Poland based on police statistics

https://doi.org/10.7420/AK2021.17
PDF
Dominik Wzorek
315-345
Prawnicy w natarciu? Strategie negocjacji statusu przestępcy w toku procesu karnego

Lawyers on the march? Strategies for negotiating the status of a criminal during the criminal trial

https://doi.org/10.7420/AK2021.38
PDF
Joanna Mierzwińska-Lorencka
347-374
Wymiar sprawiedliwości wobec nieletnich w krajach skandynawskich

Juvenile justice in Scandinavia

https://doi.org/10.7420/AK2021.35
PDF
Paweł Dziekański
375-397
Kryminologiczne uwarunkowania nadużywania tymczasowego aresztowania

Criminological determinants of the overuse pre-trial detention

https://doi.org/10.7420/AK2021.37
PDF
Anna Matczak
399-427
Czym jest miasto sprawiedliwości naprawczej?

What is a restorative city?

https://doi.org/10.7420/AK2021.19
PDF
Karolina Trzeskowska-Kubasik
429-457
Działalność więzienia w Pińczowie w latach 1939-1944 (dystrykt Radom)

The operation of the prison in Pińczów in 1939-1944 (Radom district)

https://doi.org/10.7420/AK2021.28
PDF
Wyświetl wszystkie numery