Archiwum Kryminologii

Zgłoś artykuł

Aktualny numer

Nr XLIV/1 (2022)
Opublikowany July 22, 2022

"Archiwum Kryminologii" najstarsze i jedyne czasopismo poświęcone wyłącznie kryminologii, ukazujące się w Polsce od 1960 r. (do 2018 r. jako rocznik, od 2019 r. jako półrocznik). Założycielem i redaktorem naczelnym był prof. dr hab. Stanisław Batawia - twórca Zakładu Kryminologii INP PAN i Zakładu Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji UW. Obecnie redaktorem naczelnym czasopisma jest dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN.
Czasopismo "Archiwum Kryminologii", poprzez osobę prof. Stanisława Batawii, jest kontynuatorem ukazującego się w latach 1934-1937 Archiwum Kryminologicznego, które założył prof. Wacław Makowski.

Więcej o czasopiśmie Archiwum Kryminologii >>

Pełny numer
PDF (English)

Ogłoszenia

„Archiwum Kryminologii” zostało dodane do Open Academic Journals Index

Z dumą i radością informujemy, że „Archiwum Kryminologii” po pozytywnej ocenie przez Open Academic Journals Index jest indeksowane w także bazie OAJI. Ta międzynarodowa baza indeksuje wydawane w otwartym dostępie czasopisma naukowe.


Więcej…

July 26, 2022

Nowy numer opublikowany

Jest nam niezwykle miło poinformować, że właśnie ukazał się najnowszy numer „Archiwum Kryminologii” (nr 1/2022). Jest to kolejny z numerów tematycznych, nad którymi pracujemy i którymi chcemy się z Państwem dzielić. Numer ten w całości jest anglojęzyczny i jest zatytułowany „Criminal justice in an age of populism”. Rolę redaktorów gościnnych w tym numerze pełnili: prof. John Pratt (Victoria University of Wellington) oraz dr Magdalena Grzyb (Uniwersytet Jagielloński).


Więcej…

July 22, 2022

Nowy numer opublikowany

Jest nam niezwykle miło poinformować, że właśnie ukazał się najnowszy numer „Archiwum Kryminologii” (nr 2/2021), a w nim 14 niezwykle ciekawych tekstów.

Wszystkie artykuły w numerze są dostępne do nieodpłatnego pobrania na naszej stronie: https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/ak/issue/view/276. Zapraszamy do ich pobierania i dzielenia się nimi ze studentami.


Więcej…

May 4, 2022

Artykuły

John Pratt, Magdalena Grzyb
5-13
Criminal justice in an age of populism: Introduction to the Special Issue

Karanie w czasach populizmu. Wprowadzenie do Numeru Specjalnego

https://doi.org/10.7420/AK2022.03
PDF (English)
Russell Hogg
15-38
Rethinking populism and its threats and possibilities

Ponowne zastanowienie się nad populizmem – jego wyzwaniami i możliwościami

https://doi.org/10.7420/AK2021.22
PDF (English)
Olga Sitarz
39-76
Protection of Christian values – penal populism or a rational decision on criminalization?

Ochrona wartości chrześcijańskich – populizm penalny czy racjonalna decyzja kryminalizacyjna?

https://doi.org/10.7420/AK2021.20
PDF (English)
Dagmara Woźniakowska-Fajst, Katarzyna Witkowska-Rozpara
77-106
How neoclassical criminology, penal populism and COVID-19 helped to escalate the repressiveness of criminal law – the case of Poland

Jak kryminologia neoklasyczna, populizm penalny i COVID-19 pomogły w zwiększeniu represji karnej w Polsce

https://doi.org/10.7420/AK2021.27
PDF (English)
Katalin Gönczöl
107-122
‘Let there be order!’: Rising criminal populism in Hungary

„Niech zapanuje porządek!”: Rosnący populizm penalny na Węgrzech

https://doi.org/10.7420/AK2021.06
PDF (English)
Ian Mahoney, Kirsty Teague, Matthew Long, Belinda Winder
123-145
Populist and vindictive constructions of sexual offending, pluralities of violence, and the implications for criminal and social justice

Populistyczne oraz mściwe konstrukcje przestępstwa seksualnego, większość względna przemocy, i implikacje dla sprawiedliwości karnej i społecznej.

https://doi.org/10.7420/AK2021.26
PDF (English)
Gabriel Oancea, Silvia Andreea Neculcea
147-170
The compensatory remedy against criminal populism

Skargi o odszkodowanie w obliczu populizmu politycznego

https://doi.org/10.7420/AK2021.24
PDF (English)
Daniela Rodriguez Gutierrez
171-196
Elite punitive populism and youth justice reform in Chile: Legitimizing a new political order

Populizm penalny elit a reforma wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich w Chile: legitymizacja nowego porządku politycznego

https://doi.org/10.7420/AK2021.25
PDF (English)
Michalina Szafrańska
197-227
(Penal) populism and experts in the age of the digital crowd wisdom

(Penalny) populizm i eksperci w czasach cyfrowej mądrości zbiorowej

https://doi.org/10.7420/AK2021.18
PDF (English)
Leandro Ayres França, Carlos Adalberto Ferreira de Abreu
229-251
Algorithm-driven populism: An introduction

Populizm oparty na algorytmach. Wprowadzenie

https://doi.org/10.7420/AK2021.29
PDF (English)
Luke Oldfield, Alice Mills
253-282
Adventures in populist discourse: Could a solution to penal populism in New Zealand be hiding in plain sight?

Przygody w populistycznym dyskursie: czy rozwiązanie problemu populizmu penalnego w Nowej Zelandii może być ukryte na widoku?

https://doi.org/10.7420/AK2021.30
PDF (English)
John Pratt, Daisy Lutyens
283-311
The pandemic as an antidote to populism: Punishment, immobilisation, and COVID-19

Pandemia jako antidotum na populizm: karanie, unieruchomienie i COVID-19

https://doi.org/10.7420/AK2021.15
PDF (English)
Wyświetl wszystkie numery