Nr XLI/2 (2019)
Artykuły

Profesor Anna Kossowska (7.03.1943–4.06.2019)

Konrad Buczkowski
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Zakład Kryminologii
Beata Czarnecka-Dzialuk
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Zakład Kryminologii
Witold Klaus
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Zakład Kryminologii
Irena Rzeplińska
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Zakład Kryminologii
Monika Szulecka
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Zakład Kryminologii
Justyna Włodarczyk-Madejska
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Zakład Kryminologii
Paulina Wiktorska
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Zakład Kryminologii
Dagmara Woźniakowska-Fajst
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Zakład Kryminologii
Dobrochna Wójcik
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Zakład Kryminologii
Dominik Wzorek
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Zakład Kryminologii

Opublikowane 2023-02-15

Słowa kluczowe

 • kryminolodzy polscy,
 • dorobek naukowy,
 • bibliografia,
 • Polish criminologists,
 • bibliography,
 • academic achievements

Jak cytować

Buczkowski, K., Czarnecka-Dzialuk, B., Klaus, W., Rzeplińska, I., Szulecka, M., Włodarczyk-Madejska, J., Wiktorska, P., Woźniakowska-Fajst, D., Wójcik, D., & Wzorek, D. (2023). Profesor Anna Kossowska (7.03.1943–4.06.2019). Archiwum Kryminologii, (XLI/2), 7–14. Pobrano z https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/ak/article/view/1955

Bibliografia

 1. Kołakowska-Przełomiec H., Kossowska A., Wójcik D., Przestępczość w okresie transformacji ustrojowej [w:] Prawo w okresie przemian ustrojowych w Polsce. Z badań Instytutu Nauk Prawnych PAN, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1995, s. 213–227.
 2. Kossowska A., Crime in Poland in the period of rapid social change [w:] B. Szamota-Saeki, D. Wójcik (red.), Impact of Political, Economic and Social Change on Crime and its Image in Society. 51st International Course of Criminology. 12–16 September 1995, Warsaw, Poland, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996, s. 29–35.
 3. Kossowska A., Funkcjonowanie kontroli społecznej. Analiza kryminologiczna, Agencja Scholar, Warszawa 1992.
 4. Kossowska A., Kryminologia polska – tradycja i perspektywy, „Studia Prawnicze” 2001, nr 3–4, s. 379–395.
 5. Kossowska A., Obraz przestępczości współczesnej młodzieży [w:] K. Krajewski (red.), Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 447–454.
 6. Kossowska A., Przestępczość i zachowania dewiacyjne współczesnej młodzieży polskiej (badania typu self-report), „Archiwum Kryminologii” 2005–2006, t. XXVIII, s. 219-226, https://doi.org/10.7420/AK2005-2006N.
 7. Kossowska A., Przestępczość na terenie Warszawy. Analiza ekologiczna, „Archiwum Kryminologii” 1976, t. VII, s. 141–263, https://doi.org/10.7420/AK1976B.
 8. Kossowska A., Przestępczość w środowisku wielkomiejskim [w:] J. Jasiński (red.), Zagadnienia przestępczości w Polsce, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1975, s. 140–155.
 9. Kossowska A., Refleksje na temat niektórych problemów współczesnej kryminologii, „Archiwum Kryminologii” 2001–2002, t. XXVI, s. 7–16, https://doi.org/10.7420/AK2001-2002A.
 10. Kossowska A., Rodziny wieloproblemowe – charakterystyka 222 rodzin z dzielnicy Praga-Północ, „Archiwum Kryminologii” 1982, t. VIII–IX, 291–337, https://doi.org/10.7420/AK1982G.
 11. Kossowska A., Sytuacyjne zapobieganie przestępczości, „Archiwum Kryminologii” 1994, t. XX, s. 7–20, https://doi.org/10.7420/AK1994A.
 12. Kossowska A., Wyniki badań 110 dziewcząt „nie uczących się i nie pracujących”, „Archiwum Kryminologii” 1972, t. V, s. 84–117, https://doi.org/10.7420/AK1972A3.
 13. Kossowska A., Zmiana społeczna a przestępczość [w:] K. Buczkowski, B. Czarnecka-Dzialuk, W. Klaus, A. Kossowska, I. Rzeplińska, P. Wiktorska, D. Woźniakowska-Fajst, Społeczno-polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa 2013.