Profesor Anna Kossowska (7.03.1943–4.06.2019)

Zgłoś artykuł

PDF

Słowa kluczowe

kryminolodzy polscy
dorobek naukowy
bibliografia
Polish criminologists
bibliography
academic achievements

Jak cytować

Buczkowski, K., Czarnecka-Dzialuk, B., Klaus, W., Rzeplińska, I., Szulecka, M., Włodarczyk-Madejska, J., Wiktorska, P., Woźniakowska-Fajst, D., Wójcik, D., & Wzorek, D. (2019). Profesor Anna Kossowska (7.03.1943–4.06.2019). Archiwum Kryminologii, (XLI/2), 7–14. Pobrano z https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/ak/article/view/1955
PDF

Bibliografia

Kołakowska-Przełomiec H., Kossowska A., Wójcik D., Przestępczość w okresie transformacji ustrojowej [w:] Prawo w okresie przemian ustrojowych w Polsce. Z badań Instytutu Nauk Prawnych PAN, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1995, s. 213–227.

Kossowska A., Crime in Poland in the period of rapid social change [w:] B. Szamota-Saeki, D. Wójcik (red.), Impact of Political, Economic and Social Change on Crime and its Image in Society. 51st International Course of Criminology. 12–16 September 1995, Warsaw, Poland, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996, s. 29–35.

Kossowska A., Funkcjonowanie kontroli społecznej. Analiza kryminologiczna, Agencja Scholar, Warszawa 1992.

Kossowska A., Kryminologia polska – tradycja i perspektywy, „Studia Prawnicze” 2001, nr 3–4, s. 379–395.

Kossowska A., Obraz przestępczości współczesnej młodzieży [w:] K. Krajewski (red.), Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 447–454.

Kossowska A., Przestępczość i zachowania dewiacyjne współczesnej młodzieży polskiej (badania typu self-report), „Archiwum Kryminologii” 2005–2006, t. XXVIII, s. 219-226, https://doi.org/10.7420/AK2005-2006N.

Kossowska A., Przestępczość na terenie Warszawy. Analiza ekologiczna, „Archiwum Kryminologii” 1976, t. VII, s. 141–263, https://doi.org/10.7420/AK1976B.

Kossowska A., Przestępczość w środowisku wielkomiejskim [w:] J. Jasiński (red.), Zagadnienia przestępczości w Polsce, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1975, s. 140–155.

Kossowska A., Refleksje na temat niektórych problemów współczesnej kryminologii, „Archiwum Kryminologii” 2001–2002, t. XXVI, s. 7–16, https://doi.org/10.7420/AK2001-2002A.

Kossowska A., Rodziny wieloproblemowe – charakterystyka 222 rodzin z dzielnicy Praga-Północ, „Archiwum Kryminologii” 1982, t. VIII–IX, 291–337, https://doi.org/10.7420/AK1982G.

Kossowska A., Sytuacyjne zapobieganie przestępczości, „Archiwum Kryminologii” 1994, t. XX, s. 7–20, https://doi.org/10.7420/AK1994A.

Kossowska A., Wyniki badań 110 dziewcząt „nie uczących się i nie pracujących”, „Archiwum Kryminologii” 1972, t. V, s. 84–117, https://doi.org/10.7420/AK1972A3.

Kossowska A., Zmiana społeczna a przestępczość [w:] K. Buczkowski, B. Czarnecka-Dzialuk, W. Klaus, A. Kossowska, I. Rzeplińska, P. Wiktorska, D. Woźniakowska-Fajst, Społeczno-polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa 2013.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2020 INP PAN

Pobrania

Download data is not yet available.