Zespół redakcyjny

Zgłoś artykuł

Redaktor Naczelny:
dr hab.  Witold Klaus, prof. INP PAN (Instytut Nauk Prawnych PAN, Polska)
witold.klaus@gmail.com


Sekretarz redakcji:
dr Justyna Włodarczyk-Madejska (Instytut Nauk Prawnych PAN, Polska)
wlodarczyk_justyna@wp.pl

Przewodnicząca Komitetu Redakcyjnego:
prof. dr hab. Irena Rzeplińska (em. Instytut Nauk Prawnych PAN, Polska)
irenkarzeplinska@wp.pl

Redaktor statystyczna:
dr hab. Beata Gruszczyńska, prof. UW (em. Uniwersytet Warszawski, Polska)

 

KOMITET REDAKCYJNY

Marcelo F. Aebi (University of Lausanne, Szwajcaria),
Ivo Aertsen (Catholic University Leuven, Belgia),
Aleksandras Dobryninas (Vilnius University, Litwa),
Ioan Durnescu (University of Bucharest, Rumunia),
Frieder Dünkel (University of Greifswald, Niemcy),
Uberto Gatti (University of Genoa, Włochy),
Yakov Gilinskiy (Russian Academy of Sciences, Rosja),
Katalin Gönczöl (Hungarian Society of Criminology, Węgry),
Beata Gruszczyńska (Uniwersytet Warszawski, Polska) – redaktor statystyczna,
Éva Inzelt (Eötvös Loránd University, Węgry),
Witold Klaus (Instytut Nauk Prawnych PAN, Polska) –  redaktor naczelny, 
Krzysztof Krajewski (Uniwersytet Jagielloński, Polska),
Barbara Kunicka-Michalska (em. Instytut Nauk Prawnych PAN, Polska),
Helmut Kury (University of Freiburg, Niemcy),
Zbigniew Lasocik (Uniwersytet Warszawski, Polska),
Miklós Lévay (Eötvös Loránd University, Węgry),
Agnieszka Martynowicz (Edge Hill University, Wielka Brytania),
Gorazd Meško (University of Maribor, Słowenia),
Beata Pastwa-Wojciechowska (Uniwersytet Gdański, Polska),
Emil Pływaczewski (Uniwersytet w Białymstoku, Polska),
John Pratt (Victoria University od Wellington, Nowa Zelandia),
Cristina Rechea-Alberola (University of Castilla-La Mancha, Hiszpania),
Mateusz Rodak (Instytut Historii PAN, Polska),
Michaela Roubalová (Institute of Criminology and Social Prevention, Czechy),
Irena Rzeplińska (em. Instytut Nauk Prawnych PAN, Polska) – przewodnicząca Komitetu Redakcyjnego,
Andrzej Rzepliński (Uniwersytet Warszawski, Polska),
Jerzy Sarnecki (Stockholm Univeristy, Szwecja),
Mirolslav Scheinost (Institute of Criminology and Social Prevention, Czechy),
Joanna Shapland (University of Sheffield, Wielka Brytania),
Dina Siegel (Utrecht University, Niderlandy),
Andrzej Siemaszko (Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Polska),
Barbara Stańdo-Kawecka (Uniwersytet Jagielloński, Polska),
Renata Szczepanik
(Uniwersytet Łódzki, Polska),
Grażyna Szczygieł 
(Uniwersytet w Białymstoku, Polska),
Teodor Szymanowski 
(Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, Polska),
Alenka Šelih (University of Ljubljana, Słowenia),
Andromachi Tseloni (Nottingham Trent University, Wielka Brytania),
Leon Tyszkiewicz (em. Uniwersytet Śląski, Polska),
Helena Válková (Charles University in Prague, Czechy),
Carolina Villacampa (Universidad de Lleida, Hiszpania),
Maartje van der Woude (Leiden University, Niderlandy),
Justyna Włodarczyk-Madejska (Instytut Nauk Prawnych PAN, Polska) – sekretarz redakcji,
Dagmara Woźniakowska-Fajst (Uniwersytet Warszawski, Instytut Nauk Prawnych PAN, Polska),
Dobrochna Wójcik 
(em. Instytut Nauk Prawnych PAN, Polska),
Wojciech Zalewski (Uniwersytet Gdański, Polska),
Aleš Završnik (University of Ljubljana, Słowenia).