ONLINE FIRST

Zgłoś artykuł

ONLINE FIRST

Artykuły

Anna Matczak
29 ss.
Czym jest miasto sprawiedliwości naprawczej?

What is a restorative city?

PDF
Olga Sitarz
38 pp.
Protection of Christian values – penal populism or a rational decision on criminalization?

Ochrona wartości chrześcijańskich – populizm penalny czy racjonalna decyzja kryminalizacyjna?

PDF (English)
Russell Hogg
24 pp.
Rethinking populism and its threats and possibilities

Ponowne zastanowienie się nad populizmem – jego wyzwaniami i możliwościami

PDF (English)
Daniela Rodriguez Gutierrez
Elite punitive populism and youth justice reform in Chile: Legitimizing a new political order

Populizm penalny elit a reforma wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich w Chile: legitymizacja nowego porządku politycznego

PDF (English)
Dagmara Woźniakowska-Fajst, Katarzyna Witkowska-Rozpara
How neoclassical criminology, penal populism and COVID-19 helped to escalate the repressiveness of criminal law – the case of Poland

Jak kryminologia neoklasyczna, populizm penalny i COVID-19 pomogły w zwiększeniu represji karnej w Polsce

PDF (English)
Gabriel Oancea, Silvia Andreea Neculcea
1-24
Compensatory remedy against criminal populism

Skargi o odszkodowanie w obliczu populizmu politycznego

PDF (English)
Ian Mahoney, Kirsty Teague, Matthew Long, Belinda Winder
23 pp.
Populist and vindictive constructions of sexual offending, pluralities of violence, and the implications for criminal and social justice

Populistyczne oraz mściwe konstrukcje przestępstwa seksualnego, większość względna przemocy, i implikacje dla sprawiedliwości karnej i społecznej.

PDF (English)
John Pratt, Daisy Lutyens
29 pp.
The pandemic as an antidote to populism: Punishment, immobilisation, and COVID-19

Pandemia jako antidotum na populizm: karanie, unieruchomienie i COVID-19

PDF (English)
Piotr Chomczyński
31 ss.
„W Tepito masz dwie opcje: zginąć na ulicy lub trafić do więzienia”. Trajektoria kolektywna w badaniach przestępczości zorganizowanej w Meksyku

“In Tepito, you have two options: die in the street or go to jail.” Collective trajectory in the study of organized crime in Mexico

PDF
Barbara Stańdo-Kawecka
23 ss.
Populacja więzienna w Polsce w pierwszym roku pandemii COVID-19

Prison population in Poland in the first year of the COVID-19 pandemic

PDF
Justyna Włodarczyk-Madejska, Maria Kopeć, Gabriela Goździk
48 ss.
O przestępczości cudzoziemców i przestępczości wobec cudzoziemców w Polsce na podstawie statystyki policyjnej

Immigrants' crime and victimization in Poland based on police statistics

PDF
Karolina Trzeskowska-Kubasik
1-29
Działalność więzienia w Pińczowie w latach 1939-1944 (dystrykt Radom)

The operation of the prison in Pińczów in 1939-1944 (Radom district)

PDF
Witold Klaus
27 pp.
Margizens. Exclusion and state violence towards the Romanian Roma community in Poland

Margizeni. Wykluczenie i przemoc ze strony państwa wobec społeczności rumuńskich Romów w Polsce

PDF (English)
Michalina Szafrańska
31 pp.
(Penal) populism and experts in the age of the digital crowd wisdom

(Penalny) populizm i eksperci w czasach cyfrowej mądrości zbiorowej

PDF (English)
Leandro Ayres França, Carlos Adalberto Ferreira de Abreu
23 pp.
Algorithm-driven populism: An introduction

Populizm oparty na algorytmach. Wprowadzenie

PDF (English)
Katalin Gönczöl
16 pp.
‘Let there be order!’: Rising criminal populism in Hungary

„Niech zapanuje porządek!”: Rosnący populizm penalny na Węgrzech

PDF (English)