ONLINE FIRST

Zgłoś artykuł

ONLINE FIRST

Artykuły

John Pratt, Magdalena Grzyb
9 pp.
Criminal justice in an age of populism: Introduction to the Special Issue

Karanie w czasach populizmu. Wprowadzenie do Numeru Specjalnego

PDF (English)
Russell Hogg
24 pp.
Rethinking populism and its threats and possibilities

Ponowne zastanowienie się nad populizmem – jego wyzwaniami i możliwościami

PDF (English)
Olga Sitarz
38 pp.
Protection of Christian values – penal populism or a rational decision on criminalization?

Ochrona wartości chrześcijańskich – populizm penalny czy racjonalna decyzja kryminalizacyjna?

PDF (English)
Dagmara Woźniakowska-Fajst, Katarzyna Witkowska-Rozpara
How neoclassical criminology, penal populism and COVID-19 helped to escalate the repressiveness of criminal law – the case of Poland

Jak kryminologia neoklasyczna, populizm penalny i COVID-19 pomogły w zwiększeniu represji karnej w Polsce

PDF (English)
Katalin Gönczöl
16 pp.
‘Let there be order!’: Rising criminal populism in Hungary

„Niech zapanuje porządek!”: Rosnący populizm penalny na Węgrzech

PDF (English)
Ian Mahoney, Kirsty Teague, Matthew Long, Belinda Winder
23 pp.
Populist and vindictive constructions of sexual offending, pluralities of violence, and the implications for criminal and social justice

Populistyczne oraz mściwe konstrukcje przestępstwa seksualnego, większość względna przemocy, i implikacje dla sprawiedliwości karnej i społecznej.

PDF (English)
Gabriel Oancea, Silvia Andreea Neculcea
1-24
Compensatory remedy against criminal populism

Skargi o odszkodowanie w obliczu populizmu politycznego

PDF (English)
Daniela Rodriguez Gutierrez
Elite punitive populism and youth justice reform in Chile: Legitimizing a new political order

Populizm penalny elit a reforma wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich w Chile: legitymizacja nowego porządku politycznego

PDF (English)
Michalina Szafrańska
31 pp.
(Penal) populism and experts in the age of the digital crowd wisdom

(Penalny) populizm i eksperci w czasach cyfrowej mądrości zbiorowej

PDF (English)
Leandro Ayres França, Carlos Adalberto Ferreira de Abreu
23 pp.
Algorithm-driven populism: An introduction

Populizm oparty na algorytmach. Wprowadzenie

PDF (English)
Luke Oldfield, Alice Mills
33 pp.
Adventures in populist discourse: Could a solution to penal populism in New Zealand be hiding in plain sight?

Przygody w populistycznym dyskursie: czy rozwiązanie problemu populizmu penalnego w Nowej Zelandii może być ukryte na widoku?

PDF (English)
John Pratt, Daisy Lutyens
29 pp.
The pandemic as an antidote to populism: Punishment, immobilisation, and COVID-19

Pandemia jako antidotum na populizm: karanie, unieruchomienie i COVID-19

PDF (English)
Irmina Szczepaniak
42 ss.
Policja a protesty Strajku Kobiet – perspektywa kryminologiczno-socjologiczna

Police vs. protests of Women’s Movement in Poland – criminological and sociological perspective

PDF