No. XLII/2 (2020)

Make a Submission

Full Issue
PDF

Articles

Witold Klaus, Justyna Włodarczyk-Madejska
5
Introduction

PDF (Język Polski)
7
Introduction

Wstęp

PDF
Valentina Pavlović Vinogradac
9 - 25
‘It’s not worth it, it’s just a bike’. Reporting property crimes in South-eastern European countries

„Nie warto, to tylko rower” – zgłaszanie przestępstw przeciwko mieniu w krajach Europy Południowo-Wschodniej

PDF
Andrzej Uhl
27 - 47
Punishing white-collar offenders. Theory and function

Karanie sprawców "w białych kołnierzykach". Teoria i funkcja

PDF
Dušan Stanković
49 - 65
Crime and environment. Analysis of facilities as crime risk factors in Niš, Serbia

Przestępczość i środowisko. Analiza obiektów jako czynników ryzyka przestępczości w Niszu w Serbii

PDF
Stanisław Mordwa, Patrycja Laskowska
67 - 98
Crime predictors within city space

PDF (Język Polski)
Dominik Wzorek
99 - 132
Assessment of using the scientific knowledge in district prevention programs Świętokrzyskie Voivodeship. Evidence based crime prevention in practice

PDF (Język Polski)
Łukasz Wieczorek, Zbigniew Lasocik
133 - 174
Legal and social implications of sexual services other than prostitution

Prawne i społeczne konsekwencje usług seksualnych innych niż prostytucja

PDF
Olga Wanicka
175 - 206
Recovering from the victimization of people affected by human trafficking. Cases analysis of foreign victims identified in Poland

PDF (Język Polski)
Maciej Witold Bernasiewicz, Monika Noszczyk-Bernasiewicz
207 - 238
Juvenile delinquency in the USA and Poland based on selected criminal statistics

PDF (Język Polski)
Justyna Włodarczyk-Madejska
239 - 312
Implementation of the isolation measures applied to juveniles. The results of the study

PDF (Język Polski)
Sebastian Lizińczyk
313 - 336
Characteristics of suicides committed in Polish prisons, 2015–2019

Charakterystyki samobójstw popełnianych w polskich więzieniach w latach 2015-2019

PDF