Nr XLII/2 (2020)

Zgłoś artykuł

Pełny numer
PDF (English)

Artykuły

Witold Klaus, Justyna Włodarczyk-Madejska
5
Wstęp

PDF
Witold Klaus, Justyna Włodarczyk-Madejska
7
Introduction

Wstęp

PDF (English)
Valentina Pavlović Vinogradac
9 - 25
‘It’s not worth it, it’s just a bike’. Reporting property crimes in South-eastern European countries

„Nie warto, to tylko rower” – zgłaszanie przestępstw przeciwko mieniu w krajach Europy Południowo-Wschodniej

PDF (English)
Andrzej Uhl
27 - 47
Punishing white-collar offenders. Theory and function

Karanie sprawców "w białych kołnierzykach". Teoria i funkcja

PDF (English)
Dušan Stanković
49 - 65
Crime and environment. Analysis of facilities as crime risk factors in Niš, Serbia

Przestępczość i środowisko. Analiza obiektów jako czynników ryzyka przestępczości w Niszu w Serbii

PDF (English)
Stanisław Mordwa, Patrycja Laskowska
67 - 98
Czynniki zagrożeń przestępczością w przestrzeni miasta

PDF
Dominik Wzorek
99 - 132
Ocena wykorzystania wiedzy naukowej w powiatowych programach prewencyjnych województwa świętokrzyskiego. Evidence based crime prevention w praktyce

PDF
Łukasz Wieczorek, Zbigniew Lasocik
133 - 174
Legal and social implications of sexual services other than prostitution

Prawne i społeczne konsekwencje usług seksualnych innych niż prostytucja

PDF (English)
Olga Wanicka
175 - 206
Wychodzenie z wiktymizacji osób pokrzywdzonych handlem ludźmi. Analiza przypadków cudzoziemskich ofiar zidentyfikowanych w Polsce

PDF
Maciej Witold Bernasiewicz, Monika Noszczyk-Bernasiewicz
207 - 238
Przestępczość nieletnich w USA i w Polsce na podstawie wybranych statystyk kryminalnych

PDF
Justyna Włodarczyk-Madejska
239 - 312
Wykonywanie środków izolacyjnych orzeczonych wobec nieletnich. Analiza wyników badania

PDF
Sebastian Lizińczyk
313 - 336
Characteristics of suicides committed in Polish prisons, 2015–2019

Charakterystyki samobójstw popełnianych w polskich więzieniach w latach 2015-2019

PDF (English)