Nr XXXVI (2014)

Zgłoś artykuł

Pełny numer
PDF

Artykuły

Emilia Rekosz-Cebula
7 - 30
Kryminologia feministyczna

PDF
Monika Płatek
31 - 73
Dwa razy Lombroso, czyli o skutkach różnic w podejściu kryminologii pozytywistycznej i kryminologii feministycznej

PDF
Magdalena Grzyb
75 - 107
Kobietobójstwo - kryminologiczna charakterystyka zjawiska

PDF
Michał Peno
109 - 132
Odpowiedzialność karna a determinizm antropologiczny

PDF
Piotr Stępniak
133 - 162
Dylematy pracy penitencjarnej z więźniami odbywającymi skrajnie długie kary pozbawienia wolności

PDF
Maria Niełaczna
163 - 225
"Człowiek w akwarium" - postępowanie z więźniami "niebezpiecznymi" w oddziałach o specjalnych zabezpieczeniach

PDF
Bolesław Sprengel
227 - 257
Udział policji państwowej w realizacji polityki penitencjarnej w Polsce w latach 1919-1939

PDF
Grzegorz Kudlak
259 - 278
Terapia uzależnień od środków odurzających i psychotropowych w warunkach więziennych, w kontekście przeciwdziałania prizonizacji

PDF
Anna Golonka
279 - 292
Alkohol a poczytalność sprawcy czynu zabronionego - wnioski na podstawie badań aktowych

PDF
Agnieszka Gutkowska, Michał Fajst
293 - 323
Problematyka rozmieszczania skazanych w świetle kulturowych aspektów obecności cudzoziemców w polskich zakładach karnych

PDF
Catharina Decker, Joachim Kersten, Navina Kunz
325 - 340
Challenging integration and police presence: determinants of subjective safety for persons with a turkish migration background

PDF (English)
Małgorzata Szwejkowska, Dariusz Załuski
341 - 362
Wykorzystanie seksualne małoletniego pokrzywdzonego w rodzinie - wybrane zagadnienia kryminologiczne i penitencjarne

PDF
Olga Sitarz, Dominika Bek
363 - 387
Mediacja z udziałem małoletniego - zagadnienia wiktymologiczne

PDF
Olgierd Jakubowski
389 - 421
Zjawisko przemytu dóbr kultury

PDF
Paweł Waszkiewicz, Piotr Karasek
423 - 450
Fotelowi detektywi w XXI wieku. Sposoby angażowania społeczeństwa do rozwiązywania spraw kryminalnych oraz korzyści i zagrożenia z tego płynące

PDF