LISTA RECENZENTÓW

Zgłoś artykuł

Wykaz rzeczywistych recenzentów (2021 r.)

dr Felix Ackermann, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie

prof. Ivo Aersten, Catholic University Leuven, Belgium

prof. Matjaž Ambrož, University of Ljubljana, Slovenia

dr Harry Annison, University of Southampton, UK

dr Barbara Błońska, Uniwersytet Warszawski

dr Piotr Boćko, Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

dr Daniela Bolívar Fernández, Pontifical Catholic University of Chile, Chile

prof. José A. Brandariz, University of A Coruna, Spain

prof. David Brown, University of St Andrews, UK

dr hab. Magdalena Budyn-Kulik, prof. ucz., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski, Uniwersytet Gdański

dr Ewa Dawidziuk, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

prof. Aleksandras Dobryninas, Vilnius University, Lithuania

dr Małgorzata Dziewanowska, Uniwersytet Warszawski

prof. Benjamin Flander, University of Maribor, Slovenia

dr Stephanie Fohring, Northumbria University, UK

dr David Fonseca, Federal University of Bahia, Brasil

dr hab. Ewa Gmurzyńska, Uniwersytet Warszawski

prof. Katalin Gönczöl, Hungarian Society of Criminology, Hungary

dr Magdalena Grzyb, Uniwersytet Jagielloński

dr Ewa Habzda-Siwek, Uniwersytet Jagielloński

prof. Rita Haverkamp, Eberhard Karls University of Tübingen, Germany

prof. Russell Hogg, Queensland University of Technology, Australia

prof. Leslie Holmes, University of Melbourne, Australia

prof. dr hab. Danuta Janicka, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. Jackie Jones, University of the West of England, Australia

prof. Paul D. Kenny, Australian Catholic University, Australia

dr Michael Kilchling, Max Planck Institute for the Study of Crime, Security and Law, Germany

dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN, Instytut Nauk Prawnych PAN

dr hab. Małgorzata Kowalczyk, prof. UMK, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Monika Kotowska, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. dr hab. Krzysztof Krajewski, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Justyna Kusztal, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Katarzyna Laskowska, Uniwersytet w Białymstoku

prof. dr hab. Zbigniew Lasocik, Uniwersytet Warszawski

prof. Ilona Laurinaitytė, Vilnius University, Lithuania

prof. Miklós Lévay, Eötvös Loránd University, Hungary

dr Ico Maly, Tilburg University, the Netherlands

dr Agnieszka Martynowicz, Edge Hill University, UK

dr Anna Matczak, the Hague University of Applied Sciences, the Netherlands

prof. Gorazd Meško, University of Maribor, Slovenia

dr Noelle Molé Liston, New York University, USA

dr Sandra Morgan, Vanguard University, USA

dr Vernon Q. Murray, Marist College, USA

dr hab. Maciej Muskała, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Maria Niełaczna, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski

prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska, Uniwersytet Gdański

prof. Jo Phoenix, The Open University, UK

dr Szilveszter Póczik, National Institute of Criminology, Hungary

prof. John Pratt, Victoria University of Wellington, New Zealand

dr hab. Mateusz Rodak, prof. IH PAN, Instytut Historii PAN

dr hab. Danuta Rode, prof. USWPS, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

prof. dr hab. Irena Rzeplińska, Instytut Nauk Prawnych PAN

dr Victor L. Shammas, University of Agder, Norway

dr hab. Olga Sitarz, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski

prof. May-Len Skilbrei, University of Oslo, Norway

Klara Skrivankova, UK

prof. Sonja Snacken, Vrije Universiteit Brussel, Belgium

prof. Richard Sparks, University of Edinburgh, UK

dr Justyna Struzik, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Renata Szczepanik, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Grażyna Szczygieł, Uniwersytet w Białymstoku

dr Vaclav Walach, Charles University in Prague, Czechia

dr Marcel Van der Watt, University of South Africa, Republic of South Africa

prof. dr hab. Jan Widacki, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

dr Aleksandra Winiarska, Uniwersytet Warszawski

prof. John Winterdyk, Mount Royal University, Canada

dr Katarzyna Witkowska-Rozpara, Uniwersytet Warszawski

dr Justyna Włodarczyk-Madejska, Instytut Nauk Prawnych PAN

dr Annemieke Wolthuis, European Forum for Restorative Justice, Belgium

dr hab. Dagmara Woźniakowska-Fajst, Uniwersytet Warszawski

 

Wykaz rzeczywistych recenzentów (2020 r.)

Prof. Ivo Aersten, Catholic University Leuven, Belgia

dr Colette Barry, Sheffield Hallam University, Wielka Brytania 

dr Barbara Błońska, Uniwersytet Warszawski

dr Piotr Boćko, Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

dr Konrad Buczkowski, Instytut Nauk Prawnych PAN, Polska

dr hab. Piotr Chomczyński, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki, Polska

dr Norbert Cyrus, European University Viadrina, Niemcy

prof. Deborah De Felice, University of Catania, Włochy

Prof. Davor Derenčinović, University  of  Zagreb, Chorwacja

dr Edyta Drzazga, Uniwersytet Jagielloński, Polska

dr Maria Grazia Giammarinaro, National University of Ireland, Irlandia

prof. Katalin Gönczöl, Hungarian Society of Criminology, Węgry

prof. Stuart Green, Rutgers University, Stany Zjednoczone

dr Magdalena Grzyb, Uniwersytet Jagielloński, Polska

dr hab. Beata Gruszczyńska, prof. UW, Uniwersytet Warszawski, Polska

prof. Maria João Guia, University of Coimbra, Portugalia

dr Rok Hacin, University of Maribor, Słowenia

dr Ewa Habzda-Siwek, Uniwersytet Jagielloński, Polska

prof. Rita Haverkamp, Eberhard Karls University of Tübingen, Niemcy

prof. Irwan Hidayana, University of Indonesia, Indonezja

prof. Leslie Holmes, University of Melbourne, Australia

Olivia Iannelli, Trilateral Research, Irlandia

dr Éva Inzelt, Eötvös Loránd University, Węgry

prof. dr hab. Danuta Janicka, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska 

prof. Jackie Jones, University of the West of England, Wielka Brytania

prof. dr hab. Krzysztof Krajewski, Uniwersytet Jagielloński, Polska 

dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN, Instytut Nauk Prawnych PAN, Polska 

prof. Libor Klimek, Matej Bel University Banská Bystrica, Słowacja

prof. Helmut Kury, University of Freiburg, Niemcy

dr hab. Justyna Kusztal, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński, Polska

prof. dr hab. Katarzyna Laskowska, Uniwersytet w Białymstoku, Polska

prof. dr hab. Zbigniew Lasocik, Uniwersytet Warszawski, Polska

Anna Markina, University of Tartu, Estonia

dr Agnieszka Martynowicz, Edge Hill University, Wielka Brytania

dr Anna Matczak, the Hague University of Applied Sciences, Holandia

dr Sandra Morgan, Vanguard University, Stany Zjednoczone

dr hab. Stanisław Mordwa, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki, Polska

dr hab. Barbara Namysłowska-Gabrysiak, Uniwersytet Warszawski, Polska

dr Joanna Narodowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

dr Gabriel Oancea, Romanian Academy, Rumunia

dr Natalia Ollus, European Institute for Crime Prevention and Control (HEUNI), Finlandia

prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska, Uniwersytet Gdański, Polska

dr Szilveszter Póczik, National Institute of Criminology, Węgry

Prof. John Pratt, Victoria University of Wellington, Nowa Zelandia

dr hab. Mateusz Rodak, prof. IH PAN, Instytut Historii PAN, Polska

dr Michaela Roubalová, Institute of Criminology and Social Prevention, Czechy

prof. dr hab. Irena Rzeplińska, Instytut Nauk Prawnych PAN, Polska

Jeanne Sarson

prof. Miroslav Scheinost, Institute of Criminology and Social Prevention, Czechy

dr Olga Siegmunt, Siberian Federal University Krasnoyarsk and University of Vechta, Rosja

dr hab. Olga Sitarz, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski, Polska

prof. May-Len Skilbrei, University of Oslo, Norwegia

Klara Skrivankova

dr hab. Barbara Stańdo-Kawecka, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński, Polska

prof. dr hab. Piotr Stępniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

dr hab. Renata Szczepanik, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki, Polska

prof. dr hab. Grażyna Szczygieł, Uniwersytet w Białymstoku, Polska

prof. dr hab. Maciej Szostak, Uniwersytet Wrocławski, Polska

prof. Andromachi Tseloni, Nottingham Trent University, Wielka Brytania

prof. Jan van Dijk, Tilburg University, Holandia

dr Marcel Van der Watt, University of South Africa, Republika Południowej Afryki

prof. Maartje van der Woude, Leiden University, Holandia

prof. Sandra Walklate, University of Liverpool, Wielka Brytania

prof. dr hab. Jan Widacki, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Polska

dr hab. Paweł Waszkiewicz, Uniwersytet Warszawski, Polska

dr Amy Weatherburn, Vrije Universiteit Brussel, Belgia

dr Szandra Windt, National Institute of Criminology, Węgry

prof. John Winterdyk, Mount Royal University, Kanada

dr hab. Dagmara Woźniakowska-Fajst, Uniwersytet Warszawski, Polska

dr Grzegorz Wrona

prof. Aleš Završnik, University of Ljubljana, Słowenia

 

 

Wykaz recenzentów w latach 2017-2019:

prof. Anna-Karin Andershed, Örebro University, Szwecja

dr hab. Anna Błachnio-Parzych, prof. ALK, Akademia Leona Koźmińskiego, Polska

dr Barbara Błońska, Uniwersytet Warszawski, Polska

dr Konrad Buczkowski, Instytut Nauk Prawnych PAN, Polska

dr hab. Piotr Chomczyński, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki, Polska

dr Beata Czarnecka-Dzialuk, Instytut Nauk Prawnych PAN, Polska

dr hab. Wojciech Dadak, Uniwersytet Jagielloński, Polska

dr Edyta Drzazga, Uniwersytet Jagielloński, Polska

prof. Katalin Gönczöl, Hungarian Society of Criminology, Węgry

dr Magdalena Grzyb, Uniwersytet Jagielloński, Polska

dr hab. Beata Gruszczyńska, prof. UW, Uniwersytet Warszawski, Polska

prof. Maria João Guia, University of Coimbra, Portugalia

dr Rok Hacin, University of Maribor, Słowenia

dr Ewa Habzda-Siwek, Uniwersytet Jagielloński, Polska

dr Éva Inzelt, Eötvös Loránd University, Węgry

prof. dr hab. Danuta Janicka, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

dr hab. Anna Kossowska

prof. dr hab. Krzysztof Krajewski, Uniwersytet Jagielloński, Polska

dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN, Instytut Nauk Prawnych PAN, Polska

prof. Libor Klimek, Matej Bel University Banská Bystrica, Słowacja

dr hab. Hanna Kuczyńska, prof. INP PAN, Instytut Nauk Prawnych PAN, Polska

prof. Helmut Kury, University of Freiburg, Niemcy

prof. dr hab. Katarzyna Laskowska, Uniwersytet w Białymstoku, Polska

prof. dr hab. Zbigniew Lasocik, Uniwersytet Warszawski, Polska

Anna Markina, University of Tartu, Estonia

dr Agnieszka Martynowicz, Edge Hill University, Wielka Brytania

dr hab. Barbara Namysłowska-Gabrysiak, Uniwersytet Warszawski, Polska

dr Maria Niełaczna, Uniwersytet Warszawski, Polska

dr Gabriel Oancea, Romanian Academy, Rumunia

prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska, Uniwersytet Gdański, Polska

dr Szilveszter Póczik, National Institute of Criminology, Węgry

dr hab. Mateusz Rodak, prof. IH PAN, Instytut Historii PAN, Polska

dr Michaela Roubalová, Institute of Criminology and Social Prevention, Czechy

prof. dr hab. Irena Rzeplińska, Instytut Nauk Prawnych PAN, Polska

prof. dr hab. Andrzej Rzepliński, Uniwersytet Warszawski, Polska

prof. Miroslav Scheinost, Institute of Criminology and Social Prevention, Czechy

dr Olga Siegmunt, Siberian Federal University Krasnoyarsk and University of Vechta, Rosja

dr hab. Olga Sitarz, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski, Polska

dr hab. Barbara Stańdo-Kawecka, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński, Polska

prof. dr hab. Piotr Stępniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

dr hab. Renata Szczepanik, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki, Polska

prof. dr hab. Grażyna Szczygieł, Uniwersytet w Białymstoku, Polska

prof. dr hab. Maciej Szostak, Uniwersytet Wrocławski, Polska

prof. Andromachi Tseloni, Nottingham Trent University, Wielka Brytania

prof. dr hab. Jan Widacki, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Polska

dr hab. Paweł Waszkiewicz, Uniwersytet Warszawski, Polska

dr Paulina Wiktorska, Instytut Nauk Prawnych PAN, Polska

prof. Maartje van der Woude, Leiden University, Holandia

dr Dagmara Woźniakowska-Fajst, Instytut Nauk Prawnych PAN, Uniwersytet Warszawski, Polska

prof. dr hab. Dobrochna Wójcik

prof. dr hab. Eleonora Zielińska

prof. Aleš Završnik, University of Ljubljana, Słowenia