Nr VIII-IX (1982)

Zgłoś artykuł

Pełny numer
PDF

Artykuły

Zofia Ostrihanska
7 - 24
Profesor Stanisław Batawia

PDF
Jerzy Jasiński
25 - 150
Przemiany polityki karnej sądów powszechnych rozwijanej na tle przepisów nowej kodyfikacji karnej (1970-1980)

PDF
Irena Rzeplińska, Barbara Szamota
151 - 190
Stosowanie środków specjalnych – nadzoru ochronnego i ośrodka przystosowania społecznego – wobec recydywistów skazanych w warunkach art. 60 k.k.

PDF
Zofia Ostrihanska
191 - 231
Rozmiary nieprzystosowania społecznego uczniów warszawskich szkół podstawowych

PDF
Halina Janowska
233 - 270
Przyczyny sieroctwa rodzinnego w świetle badań ogólnopolskich

PDF
Adam Strzembosz
271 - 290
Rozmiary przestępczości wśród dawnych podopiecznych sądu opiekuńczego – dzieci rodziców z ograniczoną władzą rodzicielską

PDF
Anna Kossowska
291 - 337
Rodziny wieloproblemowe – charakterystyka 222 rodzin z dzielnicy Praga-Północ

PDF
Andrzej Mościskier
339 - 362
Nieprzystosowanie społeczne i środowiska rodzinne młodzieży systematycznie nadużywającej alkoholu

PDF
Paweł Zakrzewski
363 - 388
Rozwój uzależnienia a zmiany społecznych zachowań młodocianych toksykomanów

PDF
Jerzy W. Tomczak, Paweł Zakrzewski
389 - 401
Nadużywanie alkoholu w biografiach młodocianych toksykomanów

PDF
Hanna Paszkowska
403 - 445
Młodociani sprawcy przestępstw przeciwko mieniu

PDF
Aleksandra Szymanowska
447 - 473
Sprawcy zagarnięć mienia społecznego znacznej wartości (w świetle danych z akt sądowych oraz wyników badań psychologicznych)

PDF