Nr XLIII/2 (2021)

Zgłoś artykuł

Pełny numer
PDF

Artykuły

Piotr Chomczyński
7-37
„W Tepito masz dwie opcje: zginąć na ulicy lub trafić do więzienia”. Trajektoria kolektywna w badaniach przestępczości zorganizowanej w Meksyku

“In Tepito, you have two options: die in the street or go to jail.” Collective trajectory in the study of organized crime in Mexico

PDF
Mary Corcoran
39-61
Populism, scandal management and state-facilitated "covid-corruption" in the United Kingdom

Populizm, zarządzanie skandalem i facylitowana przez państwo „korupcja covidowa” w Wielkiej Brytanii

PDF (English)
Witold Klaus
63-89
Margizens. Exclusion and state violence towards the Romanian Roma community in Poland

Margizeni. Wykluczenie i przemoc ze strony państwa wobec społeczności rumuńskich Romów w Polsce

PDF (English)
Zbigniew Lasocik
91-126
Świadomość społeczna jako czynnik efektywnego eliminowania handlu ludźmi w Polsce

Social awareness as a factor of effective elimination of human trafficking in Poland

PDF
Barbara Stańdo-Kawecka
127-149
Populacja więzienna w Polsce w pierwszym roku pandemii COVID-19

Prison population in Poland in the first year of the COVID-19 pandemic

PDF
Ewa Dawidziuk, Kamila Kotowska
151-194
Nowe technologie w komunikacji skazanych i tymczasowo aresztowanych ze światem zewnętrznym

New technologies as the method of prisoners’ contact with the outside world

PDF
Małgorzata Kowalczyk
195-242
Kobiety zabójczynie. Oblicza wybranych zbrodni dokonywanych przez kobiety

Female killers. Faces of selected crimes committed by women

PDF
Paulina Wiktorska
243-266
Zmiany w kontrolowaniu przemocy domowej – aspekty prawne, kryminologiczne i społeczne

Changes in controlling domestic violence – legal, criminological and social aspects

PDF
Justyna Włodarczyk-Madejska, Maria Kopeć, Gabriela Goździk
267-314
O przestępczości cudzoziemców i przestępczości wobec cudzoziemców w Polsce na podstawie statystyki policyjnej

Immigrants' crime and victimization in Poland based on police statistics

PDF
Dominik Wzorek
315-345
Prawnicy w natarciu? Strategie negocjacji statusu przestępcy w toku procesu karnego

Lawyers on the march? Strategies for negotiating the status of a criminal during the criminal trial

PDF
Joanna Mierzwińska-Lorencka
347-374
Wymiar sprawiedliwości wobec nieletnich w krajach skandynawskich

Juvenile justice in Scandinavia

PDF
Paweł Dziekański
375-397
Kryminologiczne uwarunkowania nadużywania tymczasowego aresztowania

Criminological determinants of the overuse pre-trial detention

PDF
Anna Matczak
399-427
Czym jest miasto sprawiedliwości naprawczej?

What is a restorative city?

PDF
Karolina Trzeskowska-Kubasik
429-457
Działalność więzienia w Pińczowie w latach 1939-1944 (dystrykt Radom)

The operation of the prison in Pińczów in 1939-1944 (Radom district)

PDF