Nr XXXII (2010)

Zgłoś artykuł

Pełny numer
PDF

Artykuły

Edyta Drzazga
5 - 22
Kryminologia kulturowa. Wprowadzenie do koncepcji

PDF
Magdalena Goldschneider
23 - 43
Geografia przestępczości. Uwagi na temat przestrzennych analiz przestępczości przy wykorzystaniu technik cyfrowych

PDF
Andrzej Siemaszko, Dagmara Woźniakowska-Fajst, Beata Gruszczyńska, Marek Marczewski, Paweł Ostaszewski
45 - 80
Stalking w Polsce. Rozmiary-formy-skutki. Raport z badania nt. uporczywego nękania

PDF
Witold Klaus
81 - 155
Integracja-marginalizacja-kryminalizacja, czyli o przestępczości cudzoziemców w Polsce

PDF
Piotr Stępniak
157 - 203
Modele kurateli sądowej po roku 2001 w świetle badań empirycznych

PDF
Marek Lubelski
205 - 222
Porządek publiczny jako zasadniczy przedmiot ochrony prawa wykroczeń i czynnik rozgraniczający z powszechnym prawem karnym

PDF
Joanna Sochacka
223 - 248
Chuligaństwo stadionowe jako samodzielne zjawisko społeczne i przedmiot regulacji prawnych. Zarys problematyki

PDF
Mirosława Melezini, Andrzej Sakowicz
249 - 274
Środek karny zakazu wstępu na imprezę masową w systemie prawa karnego

PDF
Paweł Bachmat
275 - 326
Czynna i bierna strona płatnej protekcji - akt korupcji, sądowa kwalifikacja czynu

PDF
Olga Sitarz
327 - 344
Wątpliwości i kontrowersje wokół definicji handlu ludźmi

PDF
Monika Płatek
345 - 378
Kryminologiczno-epistemologiczne i genderowe aspekty przestępstwa zgwałcenia

PDF
Katarzyna Laskowska
379 - 402
Przestępczość o charakterze terrorystycznym w Rosji-wprowadzenie do problematyki

PDF
Agnieszka Gutkowska
403 - 412
Prawo karne islamu w Europie?

PDF