Nr XXXVIII (2016)

Zgłoś artykuł

Pełny numer
PDF

Artykuły

Irena Rzeplińska
5 - 13
Zapobieganie przestępczości cudzoziemców w Polsce

PDF
Konrad Buczkowski
15 - 27
Koncepcja kryminalizacji migracji a przepisy ustawy o działaniach antyterrorystycznych

PDF
Sebastian Wojciechowski
29 - 59
Zagrożenie terroryzmem w XXI wieku – analiza wybranych determinantów

PDF
Paulina Wiktorska, Maria Rychlik
61 - 91
Polityka karna wobec cudzoziemców przebywających w Polsce

PDF
Magdalena Perkowska
93 - 111
Analiza systemu zapobiegania i zwalczania przestępczości granicznej

PDF
Katarzyna Laskowska, Magdalena Perkowska
113 - 124
Dobre praktyki Francji i Rosji w zakresie zwalczania przestępczości granicznej oraz zorganizowanej z udziałem cudzoziemców

PDF
Barbara Namysłowska-Gabrysiak
125 - 139
Analiza uwarunkowań i mechanizmów niezbędnych do zwiększenia skuteczności działań służb w realizacji zadań ustawowych w obszarze handlu ludźmi

PDF
Elisa Ludwig
141 - 160
Risk Assessment and the Safe Return and Reintegration of Trafficked Persons

PDF (English)
Katarzyna Laskowska
161 - 173
Stan rozpoznania zorganizowanych grup przestępczych z udziałem cudzoziemców w Polsce

PDF
Irena Rzeplińska
175 - 189
Cudzoziemcy – sprawcy przestępstwa przekupstwa na terenie Polski

PDF
Monika Szulecka
191 - 268
Przejawy nielegalnej migracji w Polsce

PDF
Witold Klaus
269 - 319
Zawieranie małżeństw polsko-cudzoziemskich w celu obejścia przepisów legalizacyjnych

PDF
Dagmara Woźniakowska-Fajst
321 - 345
Cudzoziemcy jako sprawcy znęcania się i zgwałcenia w kontekście przemocy „honorowej”

PDF
Agnieszka Gutkowska
346 - 424
Konformizm i nonkonformizm w społeczeństwie rzeczywiście wielokulturowym – zagadnienia teoretyczne i empiryczne

PDF
Agnieszka Martynowicz
425 - 439
Uncertainty, Complexity, Anxiety – Deportation and the Prison in the Case of Polish Prisoners in Northern Ireland

PDF (English)
Mieczysława Zdanowicz
441 - 458
Zasady legalizacji pobytu cudzoziemców i struktura cudzoziemców w Polsce

PDF