Nr XLI/2 (2019)

Zgłoś artykuł

Pełny numer
PDF

Artykuły

Konrad Buczkowski, Beata Czarnecka-Dzialuk, Witold Klaus, Irena Rzeplińska, Monika Szulecka, Justyna Włodarczyk-Madejska, Paulina Wiktorska, Dagmara Woźniakowska-Fajst, Dobrochna Wójcik, Dominik Wzorek
7 - 14
Profesor Anna Kossowska (7.03.1943–4.06.2019)

PDF
John Pratt, Michelle Miao
15 - 40
The end of penal populism : the rise of populist politics

Koniec populizmu penalnego i rozkwit polityk populistycznych

PDF (English)
Krzysztof Krajewski
41 - 80
O wpływie ustawodawstwa karnego na politykę karną

PDF
Zbigniew Lasocik
81 - 152
Więźniowie szczególnie chronieni – prawo i praktyka, czyli o społecznych skutkach decyzji politycznej

PDF
Marcin Jurczyk
153 - 203
Przestępczość nieletnich w myśl ogólnej teorii napięcia Roberta Agnew

PDF
Olga Sitarz, Anna Jaworska-Wieloch
205 - 252
Wiktymologiczne i prawnokarne aspekty przemocy wobec osoby starszej

PDF
Jan Widacki, Anna Szuba-Boroń
253 - 285
Przestępstwo zgwałcenia w Polsce w latach 1999–2017

PDF
Diana Dajnowicz-Piesiecka
287 - 334
Prawnokarne i kryminologiczne aspekty przemocy domowej w Szwajcarii

PDF
Anna Dąbrowska, Justyna Kusztal, Małgorzata Turczyk
335 - 363
Wsparcie procesu readaptacji społecznej skazanych na przykładzie programu „Teatr, Mama, Tata i Ja”

PDF
Jan Widacki
365 - 379
The Polish years of Leon Radzinowicz. A contribution to biography

Polskie lata Leona Radzinowicza. Przyczynek do biografii

PDF (English)
Emil W. Pływaczewski
381 - 402
Polska kryminologia i nauki penalne w pierwszej dekadzie po zakończeniu II wojny światowej

PDF