Nr XXXIV (2012)

Zgłoś artykuł

Pełny numer
PDF

Artykuły

Ezzat A. Fattah
7 - 42
The dawning of a new era in social reaction to crime: promise, potential and limitations of restorative justice

PDF (English)
Witold Klaus, Dagmara Woźniakowska-Fajst
43 - 89
Związki między wiktymizacją oraz ubóstwem i wykluczeniem społecznym

PDF
Piotr Stępniak
91 - 133
Systemowa pozorność resocjalizacji penitencjarnej w świetle badań empirycznych. Propozycje zmian

PDF
Paulina Wiktorska
135 - 155
Młodociani w świetle prawa i badań kryminologicznych

PDF
Paweł Ostaszewski
157 - 206
Rozmiary i uwarunkowania lęku przed przestępczością

PDF
Magdalena Goldschneider
207 - 251
Przestępczosć na warszawskiej Pradze z perspektywy współczesnych teorii ekologicznych w kryminologii

PDF
Paweł Waszkiewicz
253 - 273
Monitoring wizyjny miejsc publicznych w dużym mieście na przykładzie Warszawy. Próba analizy kosztów i zysków

PDF
Beata Czarnecka-Dzialuk, Katarzyna Drapała, Anna Więcek-Durańska
275 - 365
Odpowiedzialność nieletnich za czyny z art. 10 § 2 k.k. przed sądem rodzinnym i przed sądem karnym

PDF
Małgorzata Dziewanowska
367 - 399
Profil sprawcy, profil ofiary. Przestępstwo współżycia z osobą małoletnią poniżej 15. roku życia

PDF
Paulina Wiktorska
401 - 425
Polityka kryminalna i polityka karna we współczesnej polskiej rzeczywistości

PDF
Waldemar Florczak
427 - 480
Przestępczość w Polsce do roku 2020. Wyniki alternatywnych scenariuszy instytucjonalnych i środowiskowych uwarunkowań przestępczości

PDF
Zbigniew Lasocik
481 - 529
O handlu ludźmi w Polsce, czyli o ewolucji zjawiska i budowie systemu jego eliminowania

PDF
Krzysztof Krajewski
531 - 567
Przestępczość w II Rzeczpospolitej w świetle danych statystycznych

PDF
Bolesław Sprengel
569 - 601
Fałszerstwa pieniędzy (banknotów i bilonu) oraz czeków i książeczek oszczędnościowych w Polsce w latach 1918-1939

PDF
Grażyna Kędzierska, Zbigniew Siemak
603 - 627
Przestępczość polityczna w województwie lubelskim w okresie międzywojennym

PDF
Mateusz Rodak
629 - 663
Skazani z Warszawy osadzeni w więzieniu karnym "Mokotów" w latach 1918-1939. Obraz statystyczny i próba charakterystyki (ustalenia wstępne)

PDF