Nr XXVIII (2006)

Zgłoś artykuł

Pełny numer
PDF

Artykuły

Miklós Lévay
15 - 32
"Wykluczenie społeczne": popularne pojęcie we współczesnej kryminologii. Wykluczenie społeczne i przestępczość w Europie Środkowej i Wschodniej

PDF
Christian Pfeiffer, Michael Windzio, Matthias Kleimann
33 - 55
Media, zło i społeczeństwo. Wykorzystanie mediów i ich wpływ na postrzeganie przestępczości i postawy wobec polityki karnej

PDF
Louise I. Shelley
57 - 66
Reforma wymiaru sprawiedliwości w państwach postsowieckich - perspektywa porównawcza

PDF
Andrzej Siemaszko
67 - 94
Przestępczość i polityka karna w krajach postkomunistycznych: spojrzenie laika

PDF
Michael H. Tonry
95 - 110
Polityka karna, kultura polityczna a zasady konstytucyjne

PDF
Helena Válková, Jana Hulmáková
111 - 128
Przestępczość i reformy wymiaru sprawiedliwości w „nowych państwach środkowoeuropejskich” na przykładzie Czech

PDF
Andrzej Adamski, Jerzy N. Kosiński
131 - 148
Oszustwa internetowe w ocenie polskich i amerykańskich policjantów

PDF
Michał Fajst
149 - 168
Prostytucja w Polsce

PDF
Wojciech Filipkowski
169 - 178
Zjawisko prania pieniędzy jako obszar badawczy w Polsce

PDF
Kacper Gradoń
179 - 184
Kryminologia kulturowa? Antropologia kultury jako przyczynek do rozważań nad problematyką zabójstwa w krajach anglosaskich

PDF
Beata Gruszczyńska
185 - 192
Międzynarodowe badania nad przemocą wobec kobiet (IVAWS). Reakcja policji na zgłoszenia przemocy w Polsce

PDF
Agnieszka Jasiakiewicz
193 - 201
Molestowanie seksualne jako forma dyskryminacji ze względu na płeć

PDF
Witold Klaus
203 - 218
Wczesna przestępczość nieletnich i jej skutki

PDF
Anna Kossowska
219 - 226
Przestępczość i zachowania dewiacyjne współczesnej młodzieży polskiej (badania typu self-report)

PDF
Andrzej Kremplewski
227 - 232
Więźniowie „niebezpieczni” w polskim systemie więziennym

PDF
Zbigniew Lasocik
233-253
Handel ludźmi jako przestępstwo i naruszenie praw człowieka – wyzwania dla kryminologii

PDF
Robert Opora
255 - 266
Psychospołeczne czynniki wpływające na efektywność pracy sędziów wydziałów rodzinnych i nieletnich

PDF
Monika Płatek
267 - 279
Rewizja poglądów na temat konfliktu jako własności. Przeszkody we wprowadzaniu procedur sprawiedliwości naprawczej i sposoby ich pokonywania z punktu widzenia polskiej praktyki prawnej

PDF
Monika Płatek
281 - 297
Symulakry wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich w Polsce

PDF
Emil W. Pływaczewski, Grażyna B. Szczygieł
299 - 311
Zachowania korupcyjne osadzonych (wstępne wyniki badań)

PDF
Zbigniew Rau
313 - 330
Świadek koronny jako instytucja dowodowa oraz źródło informacji o przestępczości zorganizowanej

PDF
Irena Rzeplińska
331 - 343
Obraz przestępczości nieletnich w Polsce w badaniach kryminologicznych – przed i po transformacji

PDF
Sebastian Serwiak
345 - 365
Cyberterroryzm – nowe zagrożenie dla bezpieczeństwa

PDF
Olga Sitarz, Anna Sołtysiak-Blachnik
367 - 374
Wiktymologiczny obraz handlu ludźmi i niewolnictwa na tle prawa międzynarodowego i polskiego prawa karnego

PDF
Dagmara Woźniakowska
375 - 387
Przestępczość nieletnich dziewcząt we współczesnej w Polsce

PDF