Nr XXXVII (2015)

Zgłoś artykuł

Pełny numer
PDF

Artykuły

Krzysztof Krajewski
5 - 50
Kontrolować czy nie, ale jeśli kontrolować, to w jaki sposób? Wyzwania związane ze zjawiskiem nowych substancji psychoaktywnych

PDF
Michaela Štefunková
51 - 70
The mitigation of criminal repression against drug users by the New Czech Penal Code

PDF (English)
Daria Wójcik, Janina Czapska, Ewa Radomska
71 - 100
Legitymizacja Policji w Polsce na tle europejskich badań empirycznych

PDF
Lucyna Kirwil
101 - 158
Doświadczanie agresji przez policjantów i wzorce ich reakcji emocjonalnych na okrucieństwo

PDF
Barbara Stańdo-Kawecka, Justyna Kusztal
159 - 190
Ochrona praw nieletnich przesłuchiwanych przez Policję - aspekty prawnoporównawcze i wyniki badań empirycznych

PDF
Witold Klaus, Dagmara Woźniakowska-Fajst
191 - 222
Przestępstwo nielegalnego przekroczenia granicy w ujęciu historycznym, teoretycznym i praktycznym

PDF
Maryla Koss-Goryszewska
223 - 252
Postrzeganie ofiary handlu kobietami w celu prostytucji przez funkcjonariuszy organów ścigania - wyniki badań ankietowych

PDF
Lidia Mazowiecka
253 - 278
Indywidualna ocena szczególnych potrzeb ofiary : europejskie standardy a regulacje polskie

PDF
Stanisław Mordwa
279 - 302
Techniki GIS – w poszukiwaniu hot spotów przestępczości

PDF
Natalia Sypion-Dutkowska
303 - 326
Charakterystyka stanu i zmian rozmieszczenia wybranych przestępstw w Szczecinie z wykorzystaniem geostatystycznej analizy GIS

PDF
Piotr Stępniak
327 - 346
Częściowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności. Uwagi i propozycje na tle analizy porównawczej stanu przestępczości i obecnej reformy prawa karnego w Polsce i we Francji

PDF
Piotr Herbowski
347 - 368
O dopuszczalności prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych w jednostkach penitencjarnych

PDF