Nr 24 (2017)

Zgłoś artykuł

Od Redakcji

Redakcja Biuletynu Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. profesora Stanisława Batawii
5 - 6
Wstęp

PDF
Irena Rzeplińska
7 - 8
Wspomnienie o prof. Zofii Ostrihanskiej

PDF

Artykuły

Emilia Rekosz-Cebula
9 - 23
What is prevention

PDF (English)
Justyna Włodarczyk-Madejska
24 - 30
Assumptions of proceeding in juvenile cases in the court practice

PDF (English)
Konrad Buczkowski, Katarzyna Drapała
31 - 37
Foreigners in Polish prisons. The law and practice of taking into account cultural differences

PDF (English)
Marek Marczewski, Paweł Ostaszewski
38 - 56
Statystyczny obraz przestępczości prowadzenia pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego

PDF
Agata Urbaniak
57 - 72
Wieloletnie zaginięcia osób jako efekt działań przestępczych

PDF
Irena Rzeplińska
73 - 78
Sprawcy i kara. Skazani w PRL na karę konfiskaty mienia

PDF
Elżbieta Zarębska
79 - 88
Orzekanie kary ograniczenia wolności przez Kolegium do spraw wykroczeń przy Prezydencie miasta Elbląga w latach 1972-1974

PDF
Anna Więcek-Durańska
89 - 105
Zróżnicowanie terytorialne dostępu do sądów na podstawie analizy stron internetowych sądów rejonowych

PDF
Magdalena Nasuta
106 - 124
Ocena społecznej świadomości na temat zjawiska przestępczości zorganizowanej na przykładzie mieszkańców Białegostoku oraz pracowników Aresztu Śledczego i Zakładu Karnego w Białymstoku – analiza własnych badań empirycznych

PDF
Aleksandra Klimek-Łakomy
125 - 136
Odpowiedzialność osób nieletnich za czyny karalne – uregulowanie dwutorowe

PDF
Joanna Klimczak, Małgorzata Kłapeć
137 - 150
Warsztaty dla więźniów skrajnie długoterminowych – prawo do drugiej szansy dla skazanych i pierwsze kroki dla studentów

PDF
Milena Dziugieł
151 - 174
Przestrzenny obraz przestępczości w Warszawie

PDF

Sprawozdania

Konrad Buczkowski, Monika Szulecka
175 - 177
Sprawozdanie z konferencji EUROCRIM 2017 (Cardiff, 13-16 września 2017 r.)

PDF

Varia

Redakcja Biuletynu Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. profesora Stanisława Batawii
178 - 191
Publikacje z zakresu kryminologii opublikowane w 2017 roku

PDF