Nr 24 (2017)
Artykuły

Orzekanie kary ograniczenia wolności przez Kolegium do spraw wykroczeń przy Prezydencie miasta Elbląga w latach 1972-1974

Elżbieta Zarębska
Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, Zakład Kryminologii

Opublikowane 19.07.2021

Słowa kluczowe

 • kodeks wykroczeń,
 • wykroczenie,
 • kara ograniczenia wolności,
 • Elbląg,
 • praktyka,
 • Code of Administrative Ofences,
 • practice,
 • administrative ofence,
 • restriction of liberty

Jak cytować

Zarębska, E. (2021). Orzekanie kary ograniczenia wolności przez Kolegium do spraw wykroczeń przy Prezydencie miasta Elbląga w latach 1972-1974. Biuletyn Kryminologiczny, (24), 79–88. https://doi.org/10.5281/zenodo.5075283

Abstrakt

Niniejszy artykuł jest zwięzłą analizą danych statystycznych dotyczących orzekania kary ograniczenia wolności za wykroczenia w Elblągu w pierwszych latach obowiązywania Kodeksu wykroczeń. Zostało to skonfrontowane z obecną praktyką orzeczniczą w Polsce. Celem tego opracowania jest ukazanie znaczenia kary ograniczenia wolności w polskim systemie karnym.

 

The article is a concise presentation of assembled statistic data about predication restriction of liberty in Elblag in years 1972-1974. Data disclose, that restriction of liberty was rarely used and executing of this penalty elicit a lot of precariousness.

Bibliografia

 1. Andrejew I. Polskie prawo karne w zarysie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980.
 2. Śliwowski J., Kara ograniczenia wolności, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1973.
 3. Dekret z dnia 28 lipca 1948 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1924 r. o Pocztowej Kasie Oszczędności., Dz.U.1924, Nr 36, poz. 223.
 4. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. - Kodeks karny wojskowy. Dz. U 1932, Nr 91, poz. 765.
 5. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. - Kodeks karny, Dz. U. 1932, Nr 60, poz. 571.