Wykaz recenzentów

Wykaz stałych recenzentów:

dr Barbara Błońska (Uniwersytet Warszawski, Polska),
dr Konrad Buczkowski (Instytut Nauk Prawnych PAN, Polska),
dr Beata Czarnecka-Dzialuk (Instytut Nauk Prawnych PAN, Polska),
dr Maciej Duda (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska),
dr Magdalena Grzyb (Uniwersytet Jagielloński, Polska),
dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN (Instytut Nauk Prawnych PAN, Polska),
dr Maria Niełaczna (Uniwersytet Warszawski, Polska),
dr Paweł Ostaszewski (Uniwersytet Warszawski, Polska),
dr Magdalena Perkowska (Uniwersytet w Białymstoku, Polska),
prof. dr hab. Irena Rzeplińska (emerytowany pracownik Instytutu Naukj Prawnych PAN, Polska),
prof. dr hab. Andrzej Siemaszko (Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Polska ),
dr Paulina Wiktorska (Instytut Nauk Prawnych PAN, Polska),
dr Justyna Włodarczyk-Madejska (Instytut Nauk Prawnych PAN, Polska),
dr hab. Dagmara Woźniakowska-Fajst (Uniwersytet Warszawski, Polska),
prof. dr hab. Dobrochna Wójcik (emerytowana profesor Instytutu Nauk Prawnych PAN, Polska)