Wykaz recenzentów

RECENZENCI CZASOPISMA W LATACH 2019–2023

dr Katarzyna Badźmirowska-Masłowska (Akademia Sztuki Wojennej), dr Paulina Banaszak-Grzechowiak (Instytut Wymiaru Sprawiedliwości), dr Barbara Błońska (Uniwersytet Warszawski), dr Maciej Bocheński (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Antoni Bojańczyk, prof. UW (Uniwersytet Warszawski), dr Konrad Buczkowski (Instytut Nauk Prawnych PAN), dr Konrad Burdziak (Uniwersytet Szczeciński), dr hab. Piotr Chlebowicz, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), dr Łukasz Chojniak (Uniwersytet Warszawski), dr Beata Czarnecka-Dzialuk (Uniwersytet Gdański), Edyta Drzazga (Uniwersytet Jagielloński), dr Gabriela Dobińska (Uniwersytet Łódzki), dr Maciej Duda (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), dr hab. Przemysław Frąckowiak, prof. ANS w Pile (Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile), dr Magdalena Grzyb (Uniwersytet Jagielloński),  prof. dr hab. Ewa Guzik-Makaruk (Uniwersytet w Białymstoku), dr Ewa Habzda-Siwek (Uniwersytet Jagielloński), dr Hubert Iwanicki (Akademia Pedagogiki Specjalnej), dr Mikołaj Iwański (Uniwersytet Jagielloński), dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz (Uniwersytet w Białymstoku), dr hab. Justyna Karaźniewicz, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN (Instytut Nauk Prawnych PAN), dr hab. Błażej Kmieciak (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), dr Paweł Kobes (Uniwersytet Warszawski), dr Andriy Kosylo (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Monika Kotowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski),  dr hab. Magdalena Kowalewska-Łukuć (Uniwersytet Szczeciński), prof. dr hab. Krzysztof Piotr Krajewski (Uniwersytet Jagielloński), dr Łukasz Kwadrans (Uniwersytet Śląski), dr Piotr Lewulis (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Katarzyna Laskowska (Uniwersytet w Białymstoku), dr Paweł Łabuz (Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego), dr Kamil Mamak (Uniwersytet Jagielloński), dr Kamil Miszewski (Uniwersytet Warszawski), dr Joanna Narodowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), dr Maria Niełaczna (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Aneta Ostaszewska (Uniwersytet Warszawski), dr Paweł Ostaszewski (Uniwersytet Warszawski), dr Magdalena Perkowska (Uniwersytet w Białymstoku), dr hab. Tomasz Przesławski (Uniwersytet Warszawski), dr Emilia Rekosz-Cebula (Uniwersytet Śląski), dr Sylwia Różycka-Jaroś (Uniwersytet Warszawski), dr Dariusz Schmidt (Uniwersytet Warszawski), dr Marlena Stradomska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), dr Michalina Szafrańska (Uniwersytet Jagielloński), dr Paweł Szczepaniak (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Renata Szczepanik (Uniwersytet Łódzki), dr Monika Szulecka (Instytut Nauk Prawnych PAN), dr Katarzyna Szumlewicz (Uniwersytet Warszawski), dr Artur Daniel Śledziewski (Uniwersytet w Białymstoku), dr Maciej Tygielski (Uniwersytet Warszawski),dr hab. Jarosław Utrat-Milecki, prof. UW (Uniwersytet Warszawski), dr Łukasz Wieczorek (Uniwersytet Warszawski), dr Paulina Wiktorska (Instytut Nauk Prawnych PAN), dr Mikołaj Winiewski (Uniwersytet Warszawski), dr Katarzyna Wiśniewska (Uniwersytet Warszawski), dr Katarzyna Witkowska-Rozpara (Uniwersytet Warszawski), dr Justyna Włodarczyk-Madejska (Instytut Nauk Prawnych PAN), prof. dr hab. Jan Widacki (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego), dr hab. Dagmara Woźniakowska (Uniwersytet Warszawski)