Biuletyn Kryminologiczny

Zgłoś artykuł

Aktualny numer

Nr 28 (2021)
Opublikowany July 13, 2022

Biuletyn Kryminologiczny (poprzednia nazwa: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii) wydawany jest od roku 1991. Do roku 2008 wydawany był w formie papierowej (ISSN 2084-5375). Od roku 2009 wydawany jest wyłącznie w formie elektronicznej.

Celem Biuletynu Kryminologicznego jest promowanie przede wszystkim polskiej myśli kryminologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem młodych naukowców oraz osób przygotowujących rozprawę doktorską, którzy na jego łamach pragnęliby opublikować wyniki prowadzonych przez siebie badań lub analiz teoretycznych. Wszystkie przesłane artykuły przed publikacją podlegają procedurze podwójnej ślepej recenzji.

Biuletyn Kryminologiczny znajduje się w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN (aktualizacja z dnia 1 grudnia 2021 r.) z przyznaną liczbą 40 pkt.

Biuletyn Kryminologiczny jest indeksowany w bazie ICI Journals Master List za rok 2020 - wskaźnik Index Copernicus Value ICV2020 = 73.00

Pełny numer
pdf

Ogłoszenia

Zaproszenie do przesyłania propozycji artykułów

W imieniu Komitetu Redakcyjnego Biuletynu Kryminologicznego serdecznie zapraszamy do nadsyłania artykułów do publikacji w naszym czasopiśmie. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że na aktualnej liście czasopism punktowanych MEiN Biuletyn Kryminologiczny posiada 40 pkt. za publikację.


Więcej…

July 18, 2022
Wyświetl wszystkie numery