Prawa autorskie

Wszytskie artykuły publikowane w "Biuletynie Kryminologicznym" (poprzed tytuł: "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Stanisława Batawi") od 2008 roku publikowane są na licencji otwartej CC-BY. Autorzy zgłaszając propozycję wydawniczą zgadzają się na udzielenie nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji CC-BY 4.0 PL w przypadku akceptacji artykułu do publikacji roczniku.

CC-BY 

Treść licencji dostępna jest pod adresem: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl

Licencja umożliwia bez ograniczeń odnośnie celu (także komercyjnego):

Licencjodawca nie może odwołać udzielonych praw, o ile są przestrzegane warunki licencji.

Warunkiem kożysania z licencji CC-BY jest:

Autorzy artykułów przyjętych do publikacji w "Biuletynie Kryminologicznym" zachowują prawa autorskie i pełne prawa do publikacji bez ograniczeń.

 

Autorzy artykułów opublikowanych w starszych numerach czasopisma "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Stanisława Batawi" zainteresowani udostępnieniem artykułu/-ów online na otwartej licencji, proszeni są o kontakt z Wydawnictwem INP PAN (wydawnictwo@inp.pan.pl).