Zespół redakcyjny

KOMITET REDAKCYJNY
redaktor naczelna: dr hab. Beata Gruszczyńska (emerytowana profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Polska)
zastępca redaktor naczelnej: dr Paulina Wiktorska (Instytut Nauk Prawnych PAN, Polska)
sekretarz: dr Konrad Buczkowski (Instytut Nauk Prawnych PAN, Polska)
z-ca sekretarza redakcji, redaktor statystyczny: dr hab. Paweł Ostaszewski (Uniwersytet Warszawski, Polska)

RADA NAUKOWA
prof. dr hab. Krzysztof Krajewski (Uniwersytet Jagielloński, Polska) – przewodniczący
prof. dr hab. Katarzyna Laskowska (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)
prof. dr hab. Emil Pływaczewski (prof. em. Uniwersytet w Białymstoku, Polska)
prof. dr hab. Irena Rzeplińska (prof. em. Instytut Nauk Prawnych PAN, Polska)
dr hab. Witold Klaus, prof. INP (Instytut Nauk Prawnych PAN, Polska)
dr Piotr Boćko (Politechnika Koszalińska, Polska)