O czasopiśmie

Biuletyn Kryminologiczny (poprzednia nazwa: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii) wydawany jest od roku 1991. Do roku 2008 wydawany był w formie papierowej (ISSN 2084-5375, eISSN 2719-440X). Od roku 2009 wydawany jest wyłącznie w formie elektronicznej.

Celem Biuletynu Kryminologicznego jest promowanie przede wszystkim polskiej myśli kryminologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem młodych naukowców oraz osób przygotowujących rozprawę doktorską, którzy na jego łamach pragnęliby opublikować wyniki prowadzonych przez siebie badań lub analiz teoretycznych; dostarczenie rzetelnej specjalistycznej wiedzy opartej o badania naukowe, popularyzacja kryminologii w społeczeństwie, w tym informowanie o publikacjach i spotkaniach naukowych w zakresie kryminologii i nauk pokrewnych a także bycie pomostem pomiędzy naukowcami polskimi i zagranicznymi na wszystkich etapach kariery naukowej.

Czasopismo nie pobiear żadnych opłat za zgłoszenie, rencję czy publikację artykułu.

Stałe działy Biuletynu Kryminologicznego to:

Biuletyn Kryminologiczny znajduje się w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministra Nauki (aktualizacja z dnia 5 stycznia 2024 r.) z przyznaną liczbą 40 pkt.