O czasopiśmie

Zgłoś artykuł

Biuletyn Kryminologiczny (poprzednia nazwa: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii) wydawany jest od roku 1991. Do roku 2008 wydawany był w formie papierowej (ISSN 2084-5375). Od roku 2009 wydawany jest wyłącznie w formie elektronicznej.

Celem Biuletynu Kryminologicznego jest promowanie przede wszystkim polskiej myśli kryminologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem młodych naukowców oraz osób przygotowujących rozprawę doktorską, którzy na jego łamach pragnęliby opublikować wyniki prowadzonych przez siebie badań lub analiz teoretycznych.

Stałe działy Biuletynu Kryminologicznego to:

  • Artykuły, gdzie publikujemy głównie artykuły z zakresu empirycznej i teoretycznej kryminologii, prezentacje koncepcji badańliteratury przedmiotu objętego tematem opracowania, a także analizy wybranych problemów naukowych. Ponadto publikujemy tutaj teksty zawierające wyniki badań lub analiz teoretycznych z pokrewnych do kryminologii dziedzin nauki,in.: prawa karnego, kryminalistyki, medycyny sądowej, psychologii i socjologii.
  • Sprawozdania, w którym zamieszczamy sprawozdania z kryminologicznych konferencji naukowych. Uważamy, bowiem że przekazanie chociażby skrótowej informacji o najciekawszych wystąpieniach w ramach takich spotkań naukowych pozwoli na zapoznanie się szerszemu gronu czytelników z nowymi trendami w naszej dziedzinie.
  • Recenzje, w którym publikujemy recenzje książek o tematyce kryminologicznej.
  • Varia - to dział zawierający informacje o prowadzonych badaniach kryminologicznych i publikacjach z zakresu kryminologii. Jego założeniem jest poinformowanie środowiska kryminologicznego o aktualnie prowadzonych w Polsce w różnych ośrodkach naukowych badaniach a także o najnowszych wydawnictwach z zakresu kryminologii.

Biuletyn Kryminologiczny znajduje się w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN (aktualizacja z dnia 1 grudnia 2021 r.) z przyznaną liczbą 40 pkt.

Biuletyn Kryminologiczny jest indeksowany w bazie ICI Journals Master List za rok 2020 - wskaźnik Index Copernicus Value ICV2020 = 73.00