Kontakt

ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa

Główna osoba do kontaktu

dr Konrad Buczkowski
Instytut Nauk Prawnych PAN

Wsparcie techniczne

Wydawnictwo INP PAN