Nr 24 (2017)
Artykuły

Przestrzenny obraz przestępczości w Warszawie

Milena Dziugieł
Uniwersytet Warszawski, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

Opublikowane 19.07.2021

Słowa kluczowe

 • przestępczość,
 • przestrzeń,
 • miasto,
 • Warszawa,
 • zapobieganie przestępczości,
 • crime,
 • space,
 • city,
 • Warsaw,
 • crime prevention

Jak cytować

Dziugieł, M. (2021). Przestrzenny obraz przestępczości w Warszawie. Biuletyn Kryminologiczny, (24), 151–174. https://doi.org/10.5281/zenodo.5075384

Abstrakt

Niniejszy artykuł porusza problem przestępczości w przestrzeni miejskiej, jej przyczyny, czynniki wpływające na jej wzrost lub spadek, skutki oraz działania, które mogą być wdrażane, by jej zapobiegać. Rozważania zostały oparte na przykładzie Warszawy jako miejsca popełniania przestępstw, skali przestępczości oraz miejsc na jej terenie o najwyższym natężeniu zachowań niezgodnych z przyjętymi normami. Wyróżniono cztery dzielnice charakteryzujące się jednymi znajwyższych liczb popełnianych na ich terenach przestępstw i opisano ich specyfikę.

The aim of this article was to consider problem of crime in the city, why it is much higher than in the areas less populated, what have influence to it’s growths and falls, what are the effects of crime and actions that can be implemented to prevent it. In this Thesis I describe crime on the example of Warsaw as a place of commiting various types of crime, scale of crime and also places within it with the highest intensity of behaviours incompatible with accepted standards. I describe four quarters with some of the highest numbers of commited crimes on their areas and their characteristics.

Bibliografia

 1. Antyranking dzielnic Warszawy, http://warszawa.naszemiasto.pl/artykul/antyranking-dzielnicwarszawy-gdzie-chcemy-a-gdzie-nie,3503453,2,artgal,t,id,n,tm.html.
 2. Bezpieczna Warszawa, https://bezpieczna.um.warszawa.pl/bezpieczenstwopubliczne/bezpieczenstwo-w-liczbach.
 3. Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy, https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/dzielnice/default.html.
 4. Cikała K., Normy w społeczeństwie nadzoru [w:] Normy, dewiacje i kontrola społeczna, Uniwersytet Warszawski, 2014.
 5. Czapska J. (red), Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni, Wydawnictwo WUJ, Kraków 2012.
 6. Czarnecki B., Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2004.
 7. Czarnecki B., Przestrzenne aspekty przestępczości, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2011
 8. Fajst M., Włamywacze z Pragi jadą kraść do Śródmieścia, „Gazeta Wyborcza” z 12.11.2014 r.
 9. Fundacja Hereditas, http://www.fundacja-hereditas.pl/praga/prezentacje/album_zydowski.pdf.
 10. Gazeta Prawna, http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/691783,dlaczego-nikt-nie-chce-mieszkac-nawarszawskiej-pradze.html.
 11. Gazeta Wyborcza, http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,17829215,Wielka_mapa_przestepczosci__Zobacz_jak_wypada_Warszawa.html.
 12. Goldschneider M., Geografia przestępczości. Uwagi na temat przestrzennych analiz przestępczości przy wykorzystaniu technik cyfrowych, „Archiwum Kryminologii” 2010, t. XXXII, doi: https://doi.org/10.7420/AK2010B.
 13. Goldschneider M., Przestępczość na warszawskiej Pradze z perspektywy współczesnych teorii ekologicznych w kryminologii, „Archiwum Kryminologii” 2013, t. XXXIV, doi: https://doi.org/10.7420/AK2012F.
 14. Goldschneider M., Przestępczość w wielkim mieście: empiryczna weryfikacja teorii ekologicznych w kryminologii, Praca doktorska, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2010.
 15. Hauziński A., Bańka A., Zagrożenie przestępczością w przestrzeni zurbanizowanej i jego obraz w umyśle człowieka [w:] Społeczna Psychologia stosowana - człowiek w obliczu zagrożeń współczesnej cywilizacji, t. 2, Stowarzyszenie Psychologia i Architektura Poznań-Katowice 2014.
 16. Hauziński A., Mapy poznawcze środowiska zamieszkania zagrożonego przestępczością, Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań 2003.
 17. Jóźwiak J., Niebezpieczna Warszawa. Przestrzenny obraz przestępczości, niepublikowana praca doktorska, Warszawa 2014.
 18. Kiersztyn A., Czy bieda czyni złodzieja? Związki między bezrobociem, ubóstwem a przestępczością, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 19. Komenda Stołeczna Policji, http://www.policja.waw.pl/pl/dzialaniapolicji/aktualnosci/39146,Odwiedz-Krajowa-Mape-Zagrozen-Bezpieczenstwa.html.
 20. Kossowska A., Przestępczość na terenie Warszawy. Analiza ekologiczna, „Archiwum Kryminologii” 1976, t. VII, https://doi.org/10.7420/AK1976B.
 21. Kossowska A., Przestępczość na terenie wielkiego miasta [w:] Jasiński Jerzy, Zagadnienia nieprzystosowania społecznego i przestępczości w Polsce, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1978.
 22. Kossowska A., Środowiskowo-przestrzenne uwarunkowania przestępczości, „Archiwum Kryminologii” 1993, t. XIX, doi: https://doi.org/10.7420/AK1993A.
 23. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html#.
 24. Kustra W., Smolak L., Bezpieczne miasta: współczesne zagrożenia i wyzwania, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2015.
 25. Mapy Polski kryminalnej, http://biqdata.wyborcza.pl/mapy-polski-kryminalnej-sprawdz-swojpowiat.
 26. Metro Warszawa, http://metrowarszawa.gazeta.pl/metrowarszawa/1,141635,19281653,ktoradzielnica-jest-najbardziej-niebezpieczna.html.
 27. Metro Warszawa, http://metrowarszawa.gazeta.pl/metrowarszawa/1,141635,17644218,Dudziarska_40___najgorszy_adres_w_Warszawie__Trzy.html.
 28. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2014 r.
 29. Mordwa S., Przestępczość i poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 30. Nasze miasto, http://warszawa.naszemiasto.pl/artykul/antyranking-dzielnic-warszawy-gdziechcemy-a-gdzie-nie,3503453,artgal,t,id,tm.html.
 31. Newman O., Creating defensible space, Center for Urban Policy Research Rutgers University, Washington 1996.
 32. Ogólne statystyki policji, http://www.statystyka.policja.pl/st/ogolne-statystyki/47682,Postepowaniawszczete-przestepstwa-stwierdzone-i-wykrywalnosc-w-latach-1999-2015.html.
 33. Panorama dzielnic Warszawy w 2010 roku, Urząd Statystyczny w Warszawie, Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych, rok VIII, Warszawa 2010.
 34. Panorama dzielnic Warszawy w 2015 roku, Urząd Statystyczny w Warszawie, Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych, rok XIII, Warszawa 2016.
 35. Park R., Burgess E., McKenzie R., The city, University of Chicago Press, Chicago 1925.
 36. Serwisy mapowe Straży Miejskiej, http://smwarszawa.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=d681a73febbe43d19e87fac318621d50.
 37. Siemaszko A., Geografia występku I strachu: Polskie badania przestępczości ’07, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2008.
 38. Siemaszko A., Kogo biją, komu kradną – przestępczość nierejestrowana w Polsce i na świecie, Oficyna naukowa, Warszawa 2001.
 39. Straż Miejska m.st. Warszawy, http://mapa.strazmiejska.waw.pl/glowna/alkohol.html.
 40. Strona internetowa Encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/urbanizacja;3991629.html.
 41. Suton A., Cherney A., White R., Crime prevention: principles, perspectives and practices, Cambridge University Press, Nowy York 2014.
 42. Szczepański M., Śliz A., Wielokulturowe miasta, Przegląd Socjologiczny 2011, nr 60.
 43. Śródmieście – dzielnica m.st. Warszawy, http://www.srodmiescie.warszawa.pl/strona-388- dzielnica.html.
 44. Śródmieście – dzielnica m.st. Warszawy, http://www.srodmiescie.warszawa.pl/strona-852- kina_w_dzielnicy_srodmiescie.html.
 45. Śródmieście – dzielnica m.st. Warszawy, http://www.srodmiescie.warszawa.pl/strona-855- muzea_w_dzielnicy_srodmiescie.html.
 46. Śródmieście – dzielnica m.st. Warszawy, http://www.srodmiescie.warszawa.pl/strona-853- teatry_w_dzielnicy_srodmiescie.html.
 47. Twój budżet, http://www.twojbudzet.um.warszawa.pl/w-dzielnicach.
 48. Urząd dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, http://www.mokotow.waw.pl/strona-52-zabytki.html.
 49. Urząd dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, http://www.mokotow.waw.pl/strona-54- wspolczesnosc.html.
 50. Waszkiewicz P., Monitoring wizyjny miejsc publicznych w dużym mieście na przykładzie Warszawy. Próba analizy kosztów i strat, „Archiwum Kryminologii” 2013, t. XXXIV, doi: https://doi.org/10.7420/AK2012G.
 51. Waszkiewicz P., Nowe środki prewencji kryminalnej na obszarach zurbanizowanych: ujęcie kryminalistyczne, monitoring wizyjny, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008.
 52. Waszkiewicz P., Wielki brat rok 2010: systemy monitoringu wizyjnego – aspekty kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 53. Waszkiewicz Paweł, Traktat o dobrej prewencji kryminalnej, Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22, Warszawa-Newark 2015.
 54. Wilson J., Kelling G., Wybite szyby [w:] W. Bratton, P. Knobler, Przełom. Jak szef Policji Nowojorskiej powstrzymał epidemię przestępstw, Poznań 2000.
 55. Wszystko o Warszawie, http://warszawa.wikia.com/wiki/Mokot%C3%B3w.
 56. Wszystko o Warszawie, http://warszawa.wikia.com/wiki/Praga_P%C3%B3%C5%82noc.
 57. Wydział prewencji KSP, http://wprewencji.policja.waw.pl/wp/aktualnosci/64865,BABCIU-To-nieTwoj-wnuczek-DZIADKU-To-nie-policjant.html.
 58. Wydział Prewencji KSP, http://wprewencji.policja.waw.pl/wp/aktualnosci/64884,Jak-uchronicsamochod-przed-kradzieza-i-wlamaniem.html.
 59. Wydział prewencji KSP, http://wprewencji.policja.waw.pl/wp/profilaktyka-spoleczna/programy-idzialania-pr.
 60. Wydział prewencji KSP, http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/37492,Nie-dajsie-oszukac-na-policjanta-Ostrzez-inne-osoby.html.
 61. Żydzi warszawskiej Pragi, http://blog.koneser.eu/zydzi-warszawskiej-pragi-cz-1/.