4 (192) (2012)

O czasopiśmie

„Studia Prawnicze” (ISSN: 0039-3312; eISSN: 2719-4302) to renomowane czasopismo naukowe, ukazujące się w Polsce od 1963 r. (do 2019 r. jako kwartalnik, od 2020 r. jako półrocznik). Czasopismo to jest nieprzerwanie wydawane przez  Instytut Nauk Prawnych PAN. W „Studiach Prawniczych”, ze względu na możliwość publikacji obszernych objętościowo opracowań naukowych, autorzy i autorki artykułów mają szansę dokonania pogłębionej i wieloaspektowej analizy poruszanych zagadnień jurydycznych, z możliwością szerszego zaprezentowania poglądów doktryny prawniczej i orzecznictwa. Łamy czasopisma są otwarte dla całego naukowego środowiska prawniczego. Artykuły  naukowe publikowane są w języku polskim oraz angielskim.

Dążąc do upowszechniania za granicą artykułów ukazujących się w „Studiach
Prawniczych”, zamieszczne są angielskie streszczenia artykułów w Central European Journal of Social and Humanities (CEJSH), Bibliotece Nauki i e-Bibliotece Prawniczej oraz artykuły wraz z zestawem metadanych w bazach Central and Eastern European Online Library (CEEOL) oraz Ebsco – Legal Source, Biblioteka Nauki.

Czasopismo jest indeksowane w bazie referencyjnej ERIH PLUS.
Pełne wersje artykułów, publikowanych w modelu Open Access.

Czasopismo znajduje się w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN (aktualizacja z dnia 17 lipca 2023 r.) z przyznaną liczbą 40 pkt.

 

##issue.tableOfContents##

Spis treści


Artykuły

Wyświetl wszystkie wydania