Zespół redakcyjny

Redaktor naczelna: prof. dr hab. Monika Szwarc (Instytut Nauk Prawnych PAN, Polska)

Zastępczyni redaktor naczelnej: dr hab. Monika Domańska (Instytut Nauk Prawnych PAN, Polska)

Sekretarz redakcji: Joanna Florecka (Instytut Nauk Prawnych PAN, Polska)

Redaktor statystyczna: dr Justyna Włodarczyk-Madejska (Instytut Nauk Prawnych PAN, Polska)

 

Rada Naukowa