PRAWA AUTORSKIE

Zgłoś artykuł

Wszytskie artykuły publikowane w "Studiach Prawniczych" od 2018 roku, nr 4 publikowane są na licencji otwartej CC-BY. Autorzy zgłaszając propozycję wydawniczą zgadzają się na udzielenie nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji CC-BY 4.0 PL w przypadku akceptacji artykułu do publikacji w półroczniku.

CC-BY 

Treść licencji dostępna jest pod adresem: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl

Licencja umożliwia bez ograniczeń odnośnie celu (także komercyjnego):

  • dzielenie się treścią artykułu — może być on kopiowany, rozpowszechniany w dowolnym medium i formacie;
  • adaptacje — tworzenie utworów zależnych.

Licencjodawca nie może odwołać udzielonych praw, o ile są przestrzegane warunki licencji.

Warunkiem kożysania z licencji CC-BY jest:

  • uznanie autorstwa — utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany . Można to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania prze licencjodawcę poparcia dla Ciebie lub sposobu, w jaki wykorzystujesz ten utwór.
  • brak dodatkowych ograniczeń — nie można korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczają innych w korzystaniu z utworu na warunkach określonych w licencji.

Autorzy artykułów przyjętych do publikacji w "Studiach Prawniczych" zachowują prawa autorskie i pełne prawa do publikacji bez ograniczeń.

Autorzy artykułów opublikowanych w starszych numerach czasopisma "Studia Prawnicze" zainteresowani udostępnieniem artykułu/-ów online na otwartej licencji, proszeni są o kontakt z Wydawnictwem INP PAN (wydawnictwo@inp.pan.pl).