PRAWA AUTORSKIE

Wszytskie artykuły publikowane w "Studiach Prawniczych" od 2018 roku, nr 4 publikowane są na licencji otwartej CC-BY. Autorzy zgłaszając propozycję wydawniczą zgadzają się na udzielenie nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji CC-BY 4.0 PL w przypadku akceptacji artykułu do publikacji w półroczniku.

CC-BY 

Treść licencji dostępna jest pod adresem: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl

Licencja umożliwia bez ograniczeń odnośnie celu (także komercyjnego):

Licencjodawca nie może odwołać udzielonych praw, o ile są przestrzegane warunki licencji.

Warunkiem kożysania z licencji CC-BY jest:

Autorzy artykułów przyjętych do publikacji w "Studiach Prawniczych" zachowują prawa autorskie i pełne prawa do publikacji bez ograniczeń.

Autorzy artykułów opublikowanych w starszych numerach czasopisma "Studia Prawnicze" zainteresowani udostępnieniem artykułu/-ów online na otwartej licencji, proszeni są o kontakt z Wydawnictwem INP PAN (wydawnictwo@inp.pan.pl).

 

Preprint (wersja nieostateczna publikacji) jest wersją autora, która nie została zrecenzowana ani nie została dodana do niej żadna wartość dodana przez Redakcję „Studiów Prawniczych” (taka jak formatowanie lub edycja kopii).

Zgłoszona wersja może zostać umieszczona:

  • na prywatnej stronie autora
  • w instytucjonalnym repozytorium
  • niekomercyjnych tematycznych serwisach / repozytoriach preprintów.

Samoarchiwizacja przesłanej wersji nie podlega okresowi embarga.

Zalecamy dołączenie potwierdzenia przyjęcia do publikacji, a po ostatecznej publikacji – umieszczenie na pierwszej stronie następującej informacji:

„To jest recenzowana wersja artykułu: [pełna cytata bibliograficzna], która została opublikowana w ostatecznej formie pod adresem [link do artykułu, preferowane DOI], dostępna na licencji CC-BY”.

Zaakceptowana (zrecenzowana) wersja artykułu to wersja, która zawiera wszystkie poprawki wprowadzone w trakcie procesu recenzowania, ale przed ostateczną opublikowaną wersją (tzw. wersja record), która obejmuje; kopiowanie i edycje stylistyczne, formatowanie online i drukowanie, cytowanie i inne łącza, deponowanie w usługach abstraktowania i indeksowania oraz dodawanie materiałów bibliograficznych i innych.

Zaakceptowana wersja może zostać umieszczona:

  • na prywatnej stronie autora
  • w instytucjonalnym repozytorium
  • niekomercyjnych tematycznych serwisach / repozytoriach preprintów, takie jak e-Biblioteka Prawnicza.

Artykuły mogą być deponowane w repozytoriach po akceptacji bez okresu embarga. Opublikowana wersja musi zawierać następującą informację na pierwszej stronie:

„To jest zrecenzowana wersja następującego artykułu: [pełna cytata bibliograficzna], która została opublikowana w ostatecznej formie pod adresem [link do artykułu / preferowane DOI] na licencji CC-BY.”

Ten artykuł może być używany zgodnie z niniejszą licencją (informacja powyżej).

Informacji o prawach autorskich nie wolno usuwać, zasłaniać ani modyfikować. Artykuł musi być powiązany odsyłaczem z oryginalną/opublikowaną wersją na stronie czasopisma.