Studia Prawnicze

Zgłoś artykuł

Aktualny numer

Nr 2 (224) (2021)
Opublikowany February 28, 2022

„Studia Prawnicze” (ISSN: 0039-3312; eISSN: 2719-4302) to renomowane czasopismo naukowe, ukazujące się w Polsce od 1963 r. (do 2019 r. jako kwartalnik, od 2020 r. jako półrocznik). Czasopismo to jest nieprzerwanie wydawane przez  Instytut Nauk Prawnych PAN. W „Studiach Prawniczych”, ze względu na możliwość publikacji obszernych objętościowo opracowań naukowych, autorzy i autorki artykułów mają szansę dokonania pogłębionej i wieloaspektowej analizy poruszanych zagadnień jurydycznych, z możliwością szerszego zaprezentowania poglądów doktryny prawniczej i orzecznictwa. Łamy czasopisma są otwarte dla całego naukowego środowiska prawniczego. Artykuły  naukowe publikowane są w języku polskim oraz angielskim.

Czasopismo znajduje się w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN (aktualizacja z dnia 1 grudnia 2021 r.) z przyznaną liczbą 20 pkt.

Pełny numer
PDF

Ogłoszenia

"Studia Prawnicze" na wykazie czasopism naukowych MEiN

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że na aktualnej liście czasopism punktowanych MEiN "Studia Prawnicze" otrzymały 20 pkt.


Więcej…

December 2, 2021

Uchwała nr 03/2021 Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk z dnia 22 września 2021 r. [1]

[1] Niniejsza Uchwała została przyjęta na podstawie § 3 ust. 1 oraz ust. 6 w związku z § 9 ust. 4 Regulaminu Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 3/2020 Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.


Więcej…

September 24, 2021
Wyświetl wszystkie numery