Studia Prawnicze

Zgłoś artykuł

Aktualny numer

Nr 1 (225) (2022)
Opublikowany November 2, 2022

„Studia Prawnicze” (ISSN: 0039-3312; eISSN: 2719-4302) to renomowane czasopismo naukowe, ukazujące się w Polsce od 1963 r. (do 2019 r. jako kwartalnik, od 2020 r. jako półrocznik). Czasopismo to jest nieprzerwanie wydawane przez  Instytut Nauk Prawnych PAN. W „Studiach Prawniczych”, ze względu na możliwość publikacji obszernych objętościowo opracowań naukowych, autorzy i autorki artykułów mają szansę dokonania pogłębionej i wieloaspektowej analizy poruszanych zagadnień jurydycznych, z możliwością szerszego zaprezentowania poglądów doktryny prawniczej i orzecznictwa. Łamy czasopisma są otwarte dla całego naukowego środowiska prawniczego. Artykuły  naukowe publikowane są w języku polskim oraz angielskim.

Czasopismo znajduje się w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN (aktualizacja z dnia 1 grudnia 2021 r.) z przyznaną liczbą 20 pkt.

Pełny numer
PDF

Ogłoszenia

"Studia Prawnicze" na wykazie czasopism naukowych MEiN

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że na aktualnej liście czasopism punktowanych MEiN "Studia Prawnicze" otrzymały 20 pkt.


Więcej…

December 2, 2021

Uchwała nr 03/2021 Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk z dnia 22 września 2021 r. [1]

[1] Niniejsza Uchwała została przyjęta na podstawie § 3 ust. 1 oraz ust. 6 w związku z § 9 ust. 4 Regulaminu Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 3/2020 Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.


Więcej…

September 24, 2021

Artykuły

Michał Głuchowski
7 - 47
Krótkotrwały zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w prawie niemieckim (Fahrverbot) jako inspiracja dla polskiego ustawodawcy

Short-Term Driving Bans in German Law (Fahrverbot) as an Inspiration for the Polish Lawmakers

https://doi.org/10.37232/sp.2022a
PDF
Przemyslaw Szalkowski
49 - 85
Pozycja prawna osób prawnych w obrocie nieruchomościami rolnymi w Polsce w kontekście definicji rolnika zawodowego (indywidualnego) na tle regulacji w wybranych krajach zachodnioeuropejskich

The legal position of legal persons in the agricultural properties trading in Poland in the context of the adopted legal definition of “professional farmer”, against the background of regulations in selected western-European countries

https://doi.org/10.37232/sp.2022b
PDF
Olha Sushyk
87 - 116
Transposition of EU climate law and policy into Ukrainian legislation in view of Ukraine's candidacy for EU membership

Transpozycja prawa i polityki klimatycznej UE do ustawodawstwa ukraińskiego w związku z kandydaturą Ukrainy do członkostwa w UE

https://doi.org/10.37232/sp.2022e
PDF (English)
Magdalena El-Hagin
117 - 169
Dyrektywa 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - część II

The Directive 2005/29/EC on Unfair Commercial Practices in the light of the latest case-law of the Court of Justice of the European Union – part II

https://doi.org/10.37232/sp.2022d
PDF
Paweł Gacek
171 - 198
Usunięcie policjanta ze szkolenia zawodowego podstawowego z uwagi na popełnienie przez niego czynu o znamionach wykroczenia albo przewinienia dyscyplinarnego, jeżeli popełnienie czynu jest oczywiste i uniemożliwia jego udział w szkoleniu

Removal of the police officer from vocational basic training course due to committing by him deed displaying the characteristics specified under offence or disciplinary offence if commitment this deed is obvious and makes it impossible for the police officer to remain in vocational basic training course

https://doi.org/10.37232/sp.2022c
PDF
Wyświetl wszystkie wydania