Studia Prawnicze

Zgłoś artykuł

Aktualny numer

Nr 1 (223) (2021)
Opublikowany September 22, 2021
Opis numeru

Pierwszy w 2021 roku numer „Studiów Prawniczych” został przygotowany w całości przez Redakcję w nowym składzie, powołaną po niespodziewanym i nieodżałowanym odejściu jesienią 2020 r. Pana Profesora Andrzeja Biercia, wieloletniego redaktora naczelnego czasopisma . Obejmując kierowanie czasopismem z blisko 70-letnią tradycją, zdecydowałyśmy o kontynuacji polityki wydawniczej czasopisma. „Studia Prawnicze” niezmiennie pozostają otwarte dla Autorek i Autorów reprezentujących różnorodne obszary nauk prawnych, zarówno dla naukowców i naukowczyń o uznanych dokonaniach, jak również – rozpoczynających pracę naukową; dla opracowań o wybitnie teoretycznym charakterze, jak również – tych mających praktyczne znaczenie dla stosowania prawa.
W numerze 1/2021 „Studiów Prawniczych” znalazły się odzwierciedla- jące powyższe założenia artykuły dotyczące: tworzenia prawa (P. Ciurak, A. Głowacka), prawa prywatnego (A. Kanarek-Równicka), prawa Unii Europejskiej (M. El-Hagin), a także zagadnień na styku prawa prywatne- go i publicznego (R. Talaga) oraz postępowania cywilnego i prawa karnego (S. Kowalski, M. Skibińska).
Redakcja składa podziękowania Recenzentkom i Recenzentom za wkład w kształtowanie wysokiego poziomu naukowego „Studiów Prawniczych”.

Pełny numer
PDF

Ogłoszenia

Uchwała nr 03/2021 Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk z dnia 22 września 2021 r. [1]

[1] Niniejsza Uchwała została przyjęta na podstawie § 3 ust. 1 oraz ust. 6 w związku z § 9 ust. 4 Regulaminu Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 3/2020 Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.


Więcej…

September 24, 2021

Nabór artykułów

Redakcja czasopisma „Studia Prawnicze” zaprasza do składania propozycji artykułów naukowych.


Więcej…

February 16, 2021

Artykuły

Patryk Ciurak, Agnieszka Głowacka
7-24
Analiza statystyczna liczby ustaw i rozporządzeń wchodzących w życie w latach 1992 – 2018 w kontekście zachowania odpowiedniej vacatio legis

Statistical analysis of the number of acts and ordinances coming into force in the years 1992 - 2018 in the context of maintaining adequate vacatio legis

https://doi.org/10.37232/sp.2021a
PDF
Robert Talaga
25-55
Charakter prawny umowy o dofinansowanie projektu ze środków europejskich w ramach polityki spójności

Legal nature of the contract for co-financing a project from European funds as part of cohesion policy

https://doi.org/10.37232/sp.2021b
PDF
Anna Kanarek-Równicka
57-80
Odpowiedzialność za opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych w dobie pandemii wirusa SARS-CoV-2

Responsibility for delays in payments in commercial transactions during the SARS-CoV-2 virus pandemic

https://doi.org/10.37232/sp.2021f
PDF
Sebastian Kowalski, Magdalena Skibińska
81-121
Pojęcie przestępstwa w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego

The term offence in the provisions of the Code of Civil Procedure

https://doi.org/10.37232/sp.2021e
PDF
Magdalena El-Hagin
123-169
Dyrektywa 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - część I

The Directive 2005/29/EC on unfair commercial practices in the light of the latest case-law of the Court of Justice of the European Union – part I

https://doi.org/10.37232/sp.2021d
PDF
Wyświetl wszystkie numery