Kontakt

Zgłoś artykuł

Redakcja półrocznika "Studia Prawnicze"
Instytut Nauk Prawnych PAN
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
e-mail: studiaprawnicze@inp.pan.pl

Zamówienia na prenumeratę proszę wysyłac na adres e-mail: wydawnictwo@inp.pan.pl.
Cena:
nr 1 (227) 41,26 zł brutto
nr 2 (228) 70,20 zł brutto