Kontakt

Zgłoś artykuł

Redakcja półrocznika "Studia Prawnicze"
Instytut Nauk Prawnych PAN
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
e-mail: studiaprawnicze@inp.pan.pl