Kontakt

Redakcja półrocznika "Studia Prawnicze"
Instytut Nauk Prawnych PAN
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
e-mail: studiaprawnicze@inp.pan.pl

Zamówienia na prenumeratę proszę wysyłac na adres
e-mail: wydawnictwo@inp.pan.pl.
Cena:
nr 1 (227) 42,00 zł brutto
nr 2 (228) 70,20 zł brutto

Główna osoba do kontaktu

Prof. dr hab. Monika Szwarc
Instytut Nauk Prawnych PAN

Wsparcie techniczne

Wydawnictwo INP PAN