Działalność Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie

Zgłoś artykuł

PDF

Słowa kluczowe

szkolnictwo wyższe
nauczanie prawa
prawo

Jak cytować

Chlebowicz, P. (2022). Działalność Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie. Biuletyn Kryminologiczny, (18), 12–15. Pobrano z https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/bk/article/view/3287

Abstrakt

-

PDF
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2022 INP PAN