Nr 29 (2022)
Sprawozdania

Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów Prawo karne i kryminologia wobec kryzysów XXI w., Białystok 18-20 maja 2022 r.

Justyna Omeljaniuk
Katedra Prawa Karnego i Kryminologii na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

Opublikowane 06.04.2023

Słowa kluczowe

 • kryminologia,
 • prawo karne,
 • Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów,
 • młodzi kryminolodzy

Jak cytować

Omeljaniuk, J. (2023). Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów Prawo karne i kryminologia wobec kryzysów XXI w., Białystok 18-20 maja 2022 r. Biuletyn Kryminologiczny, (29), 209–213. Pobrano z https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/bk/article/view/3550

Abstrakt

IV Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów odbyło się w dniach 18-20 maja 2022 r. w Białymstoku. Hasłem przewodnim wydarzenia było: „Prawo karne i kryminologia wobec kryzysów XXI w.”. Wybór tematu był spowodowany mnogością kryzysów, z którymi w XXI w. przychodzi mierzyć się Polsce, jak i innym państwom.

OFMK to przedsięwzięcie w skali krajowej, będące ideą prof. dr. hab. dr. h.c. Emila W. Pływaczewskiego. Celem jest integracja grona naukowców reprezentujących różne gałęzie wiedzy oraz stworzenie miejsca do merytorycznej wymiany informacji, doświadczeń i osiągnięć badawczych z zakresu prawa karnego i kryminologii.

W IV OFMK wzięło udział ponad 100 uczestników reprezentujących 23 polskie ośrodki naukowe oraz 8 uczelni zagranicznych. Wśród biorących udział byli młodzi naukowcy, doświadczeni badacze z obszaru prawa i kryminologii, a także praktycy prawa i funkcjonariusze organów ścigania. Dzięki nim - czwarta edycja OFMK - składała się z 11 sesji obrad oraz dwóch sesji eksperckich.

Bibliografia

 1. Bibliografia:
 2. Dajnowicz D., Jurgielewicz-Delegacz E., Sprawozdanie z I Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów, Białystok 19-20 maja 2016 r., „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii” 2016, nr 23, 143–147.
 3. Dajnowicz-Piesiecka D., Jurgielewicz-Delegacz E., Sprawozdanie z II Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów, Białystok 10-11 maja 2018 r., „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii” 2018, nr 25, 231-237.
 4. Płońska E., Sprawozdanie z III Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów Badania kryminologiczne a praktyka – perspektywa krajowa i międzynarodowa, Białystok 23-25 września 2020 r., „Zeszyty Prawnicze” 2021, nr 21(2), s. 355-359.
 5. Pływaczewski E.W., Jurgielewicz-Delegacz E., Dajnowicz-Piesiecka D. (red. nauk.), Badania kryminologiczne a praktyka – perspektywa krajowa i międzynarodowa, Wolters Kluwer, Warszawa 2022, ss. 792.
 6. Pływaczewski E.W., Jurgielewicz-Delegacz E., Dajnowicz-Piesiecka D. (red. nauk.), Prawo karne i kryminologia wobec kryzysów XXI w., Wolters Kluwer, Warszawa 2022, ss. 912.
 7. Pływaczewski E.W., Jurgielewicz-Delegacz E., Dajnowicz-Piesiecka D. (red. nauk.), Przestępczość XXI wieku – szanse i wyzwania dla kryminologii, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, ss. 556.
 8. Pływaczewski E.W., Jurgielewicz-Delegacz E., Dajnowicz-Piesiecka D. (red. nauk.), Współczesna przestępczość i patologie społeczne z perspektywy interdyscyplinarnych badań kryminologicznych, C.H. Beck, Warszawa 2017, ss. 304.