Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Przestępczość i prawo karne w Europie – ujęcie komparatystyczne”

Zgłoś artykuł

pdf

Słowa kluczowe

konferencja
prawo karne
przestępczość
konferencja naukowa
komparatystyka
ujęcie komparatystyczne
Polska
Europa
referat
prelegent

Jak cytować

Ożlańska, G., Zajkowska, M. ., Dziekoński, K. ., & Derehajło, G. . (2022). Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Przestępczość i prawo karne w Europie – ujęcie komparatystyczne”. Biuletyn Kryminologiczny, (28). Pobrano z https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/bk/article/view/3307

Abstrakt

Konferencja miała na celu zaprezentowanie rozważań naukowych z zakresu przestępczości i prawa karnego krajów Europy w ujęciu komparatystycznym. Wśród wygłaszanych referatów mogliśmy znaleźć porównania prawa karnego w Polsce – do systemu prawnego innych państw Europy. Prelegenci poruszyli również rozmaite tematy takie jak np. kara śmierci, procedury postępowań prawnokarnych oraz wiele innych. Prezentujący powoływali się na dane statystyczne, prawo oraz opinie własną, co umożliwiało dyskusję na wielu płaszczyznach. Wydarzenie pozwoliło na poszerzenie wiedzy, wymianę doświadczeń i rozważań naukowych z uczestnikami oraz pracownikami naukowymi. Dla wielu osób wystąpienie stały się inspiracją do podjęcia dalszych rozważań prawu karnemu oraz komparatystyce. Spośród wygłaszanych referatów najlepsze z nich, zostały opublikowane w Biuletynie Kryminologicznym.

pdf
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.