Nacjonalizm na przykładzie Młodzieży Wszechpolskiej

Zgłoś artykuł

PDF

Słowa kluczowe

nacjonalizm
subkultura
Młodzież Wszechpolska
wychowanie nacjonalistyczne
powstawanie subkultur
bunt
nationalism
subculture
All-Polish Youth Association
nationalist education
formation of subcultures
revolt

Jak cytować

Bartoszewicz, W. (2019). Nacjonalizm na przykładzie Młodzieży Wszechpolskiej. Biuletyn Kryminologiczny, (26), 161–175. https://doi.org/10.5281/zenodo.3751718

Abstrakt

Tematem artykułu jest nacjonalizm wśród młodzieży, opisany przede wszystkim na przykładzie Stowarzyszenia Młodzież Wszechpolska, w odniesieniu do współczesnych nastrojów panujących wśród osób wchodzących w dojrzałe role społeczne. Wnioski zostały oparte na analizie przeprowadzonych przez autorkę badań jakościowych, wywiadów i obserwacji dokonanych zarówno podczas spotkań stowarzyszenia, dostępnych tylko dla jego członków, jak i w trakcie masowych zgromadzeń sympatyków ruchu.

The subject of the article is nationalism among young people, in relation to contemporary moods prevailing among people entering mature social roles, described principally through the example of the All-Polish Youth Association. The conclusions were based on analysis of the Authors’ qualitative research, interviews and observations carried out during the meetings of the association, both those available only to its members, and during mass meetings that brought together supporters of the movement.

https://doi.org/10.5281/zenodo.3751718
PDF

Bibliografia

CBOS, Między patriotyzmem a nacjonalizmem, „Komunikat z Badań” 2016, nr 151, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_151_16.PDF [dostęp: 6.09.2017].

Ciesielska M., Badania jakościowe. Metody i narzędzia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Cohen A.K., Deliquent Boys. The Culture of the Gang, Free Press, Glencoe 1955.

Hołyst B., Kryminologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.

Jędrzejewski M., Młodzież a subkultura. Problematyka edukacyjna, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1999.

Klimaszewski Z., Nacjonalizm drogą do wolności, Agencja Wydawnicza EkoPress, Białystok 2013.

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Implus”, Kraków 2011.

Maszke A., Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych, Wydawnictwo URz, Rzeszów 2003.

Piotrowski P., Subkultury młodzieżowe. Aspekty psychospołeczne, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003.

„Różnić się nie oznacza nienawidzić się. Mniej wrogości poprzez wiedzę o prawach człowieka i dialog” – wyniki badania przeprowadzonego wśród uczniów, Rzecznik Praw Obywatelskich, 6.09.2017, https://www.rpo.gov.pl/pl/content/roznic-sie-nie-oznacza-nienawidzic-sie-mniej-wrogosci-poprzez-wiedze-o-prawach-czlowieka-i-dialog [dostęp: 10.09.2017].

Wrzesień W., Krótka historia subkulturowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Wyniki wyborów parlamentarnych Młodzi głosują 2019, Młodzi głosują, 14.10.2019, https://mlodziglosuja.pl/akualnosci/11-wyniki-wyborow-parlamentarnych-mlodzi-glosuja-2019/ [dostęp: 16.02.2020].

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.