No. XLIII/1 (2021)

Make a Submission

Full Issue
PDF

Articles

Zbigniew Lasocik
7 - 18
Is research on forced labour at an ‘early stage’? Introduction to the Special Issue

Czy badania nad pracą przymusową są rzeczywiście na „wczesnym etapie”? Wprowadzenie do Numeru tematycznego

PDF
Katharine Bryant, Bernadette Joudo
19 - 46
Are we ‘leaving no-one behind’? How gaps in modern slavery programmes allow forced labour among adolescent girls in the garment and textile industries

Czy nikogo „nie zostawiliśmy z tyłu”? Jak luki w programach przeciwdziałania niewolnictwu umożliwiają pracę przymusową nastoletnich dziewcząt w przemyśle odzieżowym i tekstylnym

PDF
Amy Weatherburn
47 - 73
What is labour exploitation? The Belgian and British experience

Co to jest praca przymusowa? Doświadczenia belgijskie i brytyjskie

PDF
Julia Muraszkiewicz
75 - 96
The tale of 400 victims: A lesson for intervention

Historia 400 ofiar: wnioski dla właściwej interwencji

PDF
Rita Haverkamp
97 - 118
Day labourers in Munich’s train station district – from exploitation to human trafficking and forced labour?

Pracownicy jednodniowi w okolicach dworca kolejowego w Monachium - pomiędzy wykorzystaniem a handlem ludźmi i pracą przymusową?

PDF
Szandra Windt
119 - 141
The unspoken phenomenon: Forced labour in Hungary

Przemilczane zjawisko: praca przymusowa na Węgrzech

PDF
Masja van Meeteren, Nikki Heideman
143 - 168
Taking stock of labour trafficking in the Netherlands

Bilans zjawiska handlu ludźmi do pracy przymusowej w Holandii

PDF
Sudarat Musikawong, Panida Rzonca
169 - 193
Debt bondage in human trafficking: US agriculture and Thailand fisheries primed for labour exploitation

Niewola za długi: rolnictwo Stanów Zjednoczonych i rybołówstwo Tajlandii gotowe na pracę przymusową

PDF
Nicoletta Policek
195 - 222
Foreign minors and forced labour in contemporary Italy

Małoletni cudzoziemcy i praca przymusowa we współczesnych Włoszech

PDF
Vernon Murray, Holly Shea, Julia Solin
223 - 247
Labour trafficking victim participation structures in the United States, Russia, and globally: Strategic implications

Typy angażowania się ofiar w pracę przymusową w Stanach Zjednoczonych, w Rosji i na świecie: implikacje strategiczne

PDF
Sebastián Arévalo Sánchez, Juan Pablo García Sepúlveda, John Winterdyk
249 - 270
Using design thinking and innovation camps to combat forced labour: A case example

Myślenie kreatywne i obozy innowacyjne, jako instrumenty eliminowania pracy przymusowej - studium przypadku

PDF
Zbigniew Lasocik
271 - 294
Forced labour – well-hidden mechanisms of dependence and enslavement

Praca przymusowa – ukryte mechanizmy zależności i zniewolenia

PDF
John Winterdyk, Marcel Van der Watt
295 - 306
Epilogue

Epilog

PDF