Labour trafficking victim participation structures in the United States, Russia, and globally: Strategic implications

Zgłoś artykuł

PDF (English)

Słowa kluczowe

human trafficking
intervention marketing
social marketing
social activist marketing
handel ludźmi
marketing interwencyjny
marketing społeczny
marketing działaczy społecznych

Jak cytować

Murray, V., Shea, H., & Solin, J. (2021). Labour trafficking victim participation structures in the United States, Russia, and globally: Strategic implications: Typy angażowania się ofiar w pracę przymusową w Stanach Zjednoczonych, w Rosji i na świecie: implikacje strategiczne. Archiwum Kryminologii, (XLIII/1), 223–247. https://doi.org/10.7420/AK2021.04

Abstrakt

Using data from the Counter Trafficking Data Collabourative (CTDC; N = 9,900), we developed breakdowns of labour trafficking victims worldwide, for two countries (the USA and Russia), and by job category (e.g. ‘domestic worker’). These tables refer to the frequency with which each of nine victim types occur, based on their motivation to participate in a trafficking arrangement. For instance, ‘Tricked and Trapped’ comprises a large segment of US labour trafficking victims. Such victims willingly begin jobs, but are subsequently forced to continue. Based on attitude-behaviour and marketing theory, the intervention framework prescribes specific interventions for each victim type. These include ‘information sharing,’ ‘radical and moderate confrontation,’ ‘economic and noneconomic rewards,’ and more. The results of our study indicate that labour trafficking victim types can vary substantially by region and job category. For instance, Russia’s highest percentage of labour trafficking victims hold construction jobs as ‘Enlightened Apostates’ (e.g. those tricked by a friend) while most US victims perform ‘unspecified’ work as ‘Trapped and Robbed’ (i.e. minors and coerced adults) victims. Thus, the interventions prescribed for them will vary.

 

Bazując na danych z Counter Trafficking Data Collaborative (CTDC, n=9.900) została opracowana charakterystyka ofiar handlu ludźmi do pracy przymusowej na poziomie globalnym, ponadto wykonano analizę dwóch krajów jako studiów przypadków (USA i Rosji), w tym uwzględniając podział na poszczególne kategorie zawodów (np. dla pracowników wykonujących prace domowe w prywatnych gospodarstwach). Charakterystyka ta (participation structures) odnosi się do częstotliwości, z jaką pojawia się każdy z dziewięciu typów ofiar w zestawieniu „Victim Intervention Marketing”. Na przykład ofiary zaliczone do grupy „oszukani i uwięzieni” stanowią dużą część ofiar pracy przymusowej w Stanach Zjednoczonych. Są to osoby, które rozpoczęły pracę dobrowolnie, po czym zostały zmuszone, by ją kontynuować. W oparciu o teorię postaw-zachowań oraz teorię marketingu został opracowany model interwencji dla każdego typu ofiar pracy przymusowej. Obejmuje on takie płaszczyzny, jak m.in.: wymianę informacji, konfrontację frontalną lub umiarkowaną, analizę korzyści ekonomicznych i pozaekonomicznych. Wyniki przeprowadzonego badania pokazują, że struktura udziału ofiar pracy przymusowej może się znacznie różnić w zależności od regionu oraz kategorii zawodów. Przykładowo największy odsetek takich ofiar w Rosji stanowią osoby wykonujące prace budowlane jako tzw. „oświeceni odstępcy”, czyli osoby które zostały oszukane przez znajomego. Z kolei w USA większość ofiar wykonuje proste prace i wpisuje się w kategorię osób „uwięzionych i okradzionych” (są to np. osoby niepełnoletnie lub osoby dorosłe, które zostały do tego zmuszone). Dlatego też interwencje podejmowane wobec każdej z tych grup muszą się od siebie różnić.

https://doi.org/10.7420/AK2021.04
PDF (English)

Bibliografia

Arhin A. (2016). ‘A diaspora approach to understanding human trafficking for labor exploitation’. Journal of Human Trafficking 2(1), pp. 78–98.

Aronowitz A. (2018). ‘Regulating business involvement in labor exploitation and human trafficking’. Journal of Labor and Society 22(1), pp. 145–164.

Bakirci K. (2009). ‘Human trafficking and forced labour: A criticism of the international labour organisation’. Journal of Financial Crime 16(2), pp. 160–165.

Bales K. (2012). Disposable People: New Slavery in the Global Economy. Berkley: University of California Press.

Bowe J. (2007). Nobodies: Modern American Slave Labor and the Dark Side of the New Global Economy. New York: Random House.

Bracy K., Bandak L. and Roe-Sepowitz D. (2019). ‘A four-year analysis of labor trafficking cases in the United States: Exploring characteristics and labor trafficking patterns’. Journal of Human Trafficking 7(1), pp. 35–52.

Chuang J. (2012). ‘Exploitation creep and the unmaking of human trafficking law’. American Journal of International Law 108(4), pp. 609–649. Available online: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2315513.

Feasley A. (2016). ‘Eliminating corporate exploitation: Examining accountability regimes as means to eradicate forced labor from supply chains’. Journal of Human Trafficking 2(1), pp. 15–31.

Frazier G. and Sheth J. (1985). “An attitude-behavior framework for distribution channel management”. Journal of Marketing 49(3), pp. 38–48.

Kara S. (2012). Bonded Labor: Tackling the System of Slavery in South Asia. New York: Columbia University Press.

Kotler P. and Zaltman G. (1971). ‘Social marketing: An approach to planned social change’. Journal of Marketing 35(3), pp. 3–12.

Koutsoyiannis A. (1985). Modern Microeconomics. New York: St. Martin’s Press.

Lasocik Z., Rekosz-Cebula E. and Wieczorek L. (2014). Human Trafficking for Forced Labour in Poland. Effective prevention and Diagnostics of Mechanisms. Warsaw: Adstringo.

Lefebvre C. (2012). ‘Transformative social marketing: Co-creating the social marketing discipline and brand’. Journal of Social Marketing 2(2), pp. 118–129.

Murray V. (1997). ‘Social activist marketing: A reconceptualization of countermarketing and demarketing’. Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing 5(4), pp. 3–25.

Murray V. (2019). A comparison of global and U.S. human trafficking structures: UNODC vs, IOM/Polaris datasets. Human Trafficking and Social Justice Conference. Toledo: University of Toledo. Available online: https://www.traffickingconference.com/2019-abstracts/tag/20%3A9%3A00.

Murray V., Dingman S. and Porter J. (2015). Computing a Global Human Trafficking Misery Index. Annual Interdisciplinary Conference on Human Trafficking, University of Nebraska. Available online: https://docplayer.net/82753501-Conference-program-schedule-7th-annual-interdisciplinary-conference-on-human-trafficking.html [11.02.2021].

Murray V., Dingman S., Otte M. and Porter J. (2010). Intervention Marketing: An Application of Social Activist Marketing in Opposition to Human Trafficking. Annual Macromarketing Conference. University of Wyoming. Available online: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0276146710380586?journalCode=jmka [11.02.2021].

Murray V., Dingman S., Porter J. and Otte M. (2015). ‘Victim intervention marketing: An application of social activist marketing in opposition to human trafficking’. Journal of Marketing Theory and Practice 23(3), pp. 272–286.

Murray V., Dingman S., Porter J., Parris J. and Heaton K. (2016). The Relationship Between Income and National Trafficking Misery Scores. Annual Interdisciplinary Conference on Human Trafficking, University of Nebraska. Available online: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiR2tfOruDuAhVQMt8KHRDbCJsQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Ftrafficking-conference.squarespace.com%2Fs%2FReconfiguring-the-3Ps-of-Human-Trafficking-on-an-Ordinal-Scale-Implications-for-Trafficking-Misery-I.pdf&usg=AOvVaw0-YwRwm2l3X2qn35ekmr27.

Murray V., Dingman S., Porter J., Ziman T., Parris J. and Heaton K. (2018). Reconfiguring the 3P’s of human trafficking on an ordinal scale: Implications for trafficking misery index computation. International Human Trafficking and Social Justice Conference. Toledo: University of Toledo. Available online: https://www.traffickingconference.com/2018-conference-abstracts/2018/9/20/finding-a-voice-from-africa-to-europe-the-effect-of-voodoo-secrecy-oath-sworn-by-victims-sgp4f-my52t-4fm97-ybrmn-g4gnk-wa5rp-a9der-ywp85-5mfg6-fzkm2-g87hr-5fn8t-z5e6j-jmed2-j6t9m-244hg-83pld.

Ollus N. (2015). ‘Regulating forced labour and combating human trafficking: The relevance of historical definitions in a contemporary perspective’. Crime, Law and Social Change 63(5), pp. 221–246.

Petrunov G. (2014). ‘Human trafficking in Eastern Europe: The case of Bulgaria’. The Annals of the American Academy of Political and Social Science 653, pp. 162–182.

Polaris Organizational Profile (2020). Overview of Polaris’s datasets: Helpline data. Available online: https://www.ctdatacollaborative.org/polaris-organizational-profile.

Sheth J.N. and Frazier G.L. (1982). ‘A model of strategy mix choice for planned social change’. Journal of Marketing 46(1), pp. 15–26.

UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) (2000). ʻProtocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crimeʼ. In United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto. Available online: www.unodc.org/ documents /treaties /UNTOC/ Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf.

US Department of State (2020). Policy Issues: Human Trafficking. Available online: https://www.state.gov/policy-issues/human-trafficking/.

Weitzer R. (2014). ‘New directions in research on human trafficking’. The Annals of the American Academy of Political and Social Science 653, pp. 6–24.

Winterdyk J. (2018). ‘Combating (child) human trafficking: Building capacity’. Oñati Socio-legal Series 8(1), pp. 106–129.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2021 INP PAN

Pobrania

Download data is not yet available.