Nr XLI/1 (2019)

Zgłoś artykuł

Pełny numer
PDF

Artykuły

Edyta Drzazga
9 - 29
Związki zielonej kryminologii z kryminologią tradycyjną

PDF
Éva Inzelt
31 - 64
Theoretical and empirical approaches towards a better understanding of corporate crime in Hungary

PDF (English)
Renata Szczepanik
65 - 123
Znacznie doświadczenia pobytu w więzieniu dla dynamiki karier przestępczych recydywistów. Perspektywa interakcyjna

PDF
Ewa Dawidziuk
219 - 260
Izolacja od społeczeństwa po odbyciu w pełni kary pozbawienia wolności

PDF
Helmut Kury, Annette Kuhlmann, Jorge Quintas
261 - 295
On the Preventative Effect of Sanctions for Drug Crime: The United States, Germany, and Portugal

PDF (English)
Anna Jaworska-Wieloch, Olga Sitarz
297 - 323
Funkcjonalność i adekwatność środka karnego i obowiązku probacyjnego nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym. Czy regulacje prawnokarne odpowiadają potrzebom osób pokrzywdzonych?

PDF
Jan Bazyli Klakla, Ewa Radomska, Katarzyna Struzińska, Michalina Szafrańska
325 - 380
Przestępczość w Krakowie w latach 2016–2017. Analiza przestrzenna

PDF
Joanna Klimczak
381 - 438
Charakterystyka czynu i sprawcy kradzieży na przykładzie postępowań sądowych

PDF
Michał Leciak
439 - 463
Ticket scalping w sporcie – współczesne zagrożenia oraz zasadność i perspektywy reakcji karnej

PDF
Danuta Janicka
465 - 495
O zwalczaniu żebractwa i włóczęgostwa w II Rzeczypospolitej (1918–1939). Studium historycznoprawne

PDF
Mateusz Rodak
497 - 536
Międzywojenni kasiarze. Analiza środowiskowa na przykładzie Warszawy

PDF