Nr XLIV/1 (2022)

Zgłoś artykuł

Pełny numer
PDF (English)

Artykuły

John Pratt, Magdalena Grzyb
5-13
Criminal justice in an age of populism: Introduction to the Special Issue

Karanie w czasach populizmu. Wprowadzenie do Numeru Specjalnego

PDF (English)
Russell Hogg
15-38
Rethinking populism and its threats and possibilities

Ponowne zastanowienie się nad populizmem – jego wyzwaniami i możliwościami

PDF (English)
Olga Sitarz
39-76
Protection of Christian values – penal populism or a rational decision on criminalization?

Ochrona wartości chrześcijańskich – populizm penalny czy racjonalna decyzja kryminalizacyjna?

PDF (English)
Dagmara Woźniakowska-Fajst, Katarzyna Witkowska-Rozpara
77-106
How neoclassical criminology, penal populism and COVID-19 helped to escalate the repressiveness of criminal law – the case of Poland

Jak kryminologia neoklasyczna, populizm penalny i COVID-19 pomogły w zwiększeniu represji karnej w Polsce

PDF (English)
Katalin Gönczöl
107-122
‘Let there be order!’: Rising criminal populism in Hungary

„Niech zapanuje porządek!”: Rosnący populizm penalny na Węgrzech

PDF (English)
Ian Mahoney, Kirsty Teague, Matthew Long, Belinda Winder
123-145
Populist and vindictive constructions of sexual offending, pluralities of violence, and the implications for criminal and social justice

Populistyczne oraz mściwe konstrukcje przestępstwa seksualnego, większość względna przemocy, i implikacje dla sprawiedliwości karnej i społecznej.

PDF (English)
Gabriel Oancea, Silvia Andreea Neculcea
147-170
The compensatory remedy against criminal populism

Skargi o odszkodowanie w obliczu populizmu politycznego

PDF (English)
Daniela Rodriguez Gutierrez
171-196
Elite punitive populism and youth justice reform in Chile: Legitimizing a new political order

Populizm penalny elit a reforma wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich w Chile: legitymizacja nowego porządku politycznego

PDF (English)
Michalina Szafrańska
197-227
(Penal) populism and experts in the age of the digital crowd wisdom

(Penalny) populizm i eksperci w czasach cyfrowej mądrości zbiorowej

PDF (English)
Leandro Ayres França, Carlos Adalberto Ferreira de Abreu
229-251
Algorithm-driven populism: An introduction

Populizm oparty na algorytmach. Wprowadzenie

PDF (English)
Luke Oldfield, Alice Mills
253-282
Adventures in populist discourse: Could a solution to penal populism in New Zealand be hiding in plain sight?

Przygody w populistycznym dyskursie: czy rozwiązanie problemu populizmu penalnego w Nowej Zelandii może być ukryte na widoku?

PDF (English)
John Pratt, Daisy Lutyens
283-311
The pandemic as an antidote to populism: Punishment, immobilisation, and COVID-19

Pandemia jako antidotum na populizm: karanie, unieruchomienie i COVID-19

PDF (English)