No. XXIX-XXX (2008)
Articles

Insurance Fraud: A Criminological Approach

Konrad Buczkowski
Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences, Department of Criminology

Published 2008-04-01

Keywords

 • insurance fraud,
 • delinquency

How to Cite

Buczkowski, K. (2008). Insurance Fraud: A Criminological Approach. Archives of Criminology, (XXIX-XXX), 81–92. https://doi.org/10.7420/AK2007-2008G

Abstract

The text focusses on the criminological view of economic crime. The author draws attention to the characteristics of this crime and presents an in-depth division of economic offenders into professional, situational, and occasional offenders. The text also cites another well-known classification of economic offenders, dividing them into offenders from the upper, middle, and lower strata. Nevertheless, the main point of the considerations is the characteristic of insurance abuse and its offenders. Konrad Buczkowski concentrates on the reasons for the behaviour of these offenders, by dividing them into external and internal ones. He stresses that people who commit insurance fraud often feel wronged (e.g. by systemic conditions).In conclusion, Buczkowski claims that the analysis presented in the article confirms that it is impossible to create a universal ‘model’ of a perpetrator of economic crime. Among the sources of the phenomenon, he points, first of all, to the inconsistencyin the same elements that characterise economic offenders, with emphasis on white collar crime and those who decide to extort compensation to the detriment of an insurance company.

References

 1. Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, „Arche”, Gdańsk 2001.
 2. Falandysz L., W kręgu kryminologii radykalnej, Wiedza Powszechna, Warszawa 1986.
 3. Górniok O., Przestępczość gospodarcza i jej zwalczanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 4. Hartshorne H., May M., Studies in the Nature of Character. Studies in Deceit. Book One. General Methods and Results, Macmillan, New York 1928.
 5. Janowska H., Zabójstwa i ich sprawcy. Analiza socjologiczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1974.
 6. Kosewski M., Ludzie w sytuacjach pokusy i upokorzenia, Wiedza Powszechna, Warszawa 1985.
 7. Lernell L., Zarys kryminologii ogólnej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973.
 8. Marek A., Prawo karne. Zagadnienia teorii i praktyki, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1997.
 9. Ostrihanska Z., Sprawca przestępstwa (zarys problematyki), „Archiwum Kryminologii” 1990, t. XVII, s. 41-74, https://doi.org/10.7420/AK1991B.
 10. Ostrowska K. [w:] K. Ostrowska, D. Wójcik, Teorie kryminologiczne, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1986.
 11. Reed J.P., Reed R.S., Status images and consequences. Once a criminal always a criminal [w:] T.P. Thornberry, E. Sagarin (red.), Images of Crime. Offenders and Victims, Praeger, New York 1974.
 12. Stępień E., System wartości a zachowania aspołeczne młodzieży przestępczej i nie przestępczej [w:] A. Frączek (red.), Studia nad uwarunkowaniami i regulacja agresji interpersonalnej. Sprawozdania z badań i rozprawy, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warszawa 1985.
 13. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, Dz.U. 2003 Nr 124, poz. 1151.
 14. Wójcik D., Młodociani sprawcy rozboju, „Archiwum Kryminologii” 1972, t. V, s. 151-189, https://doi.org/10.7420/AK1972B.