Nr XXXV (2013)

Zgłoś artykuł

Pełny numer
PDF

Artykuły

Paweł Ostaszewski
5 - 60
Jak badać lęk przed przestępczością?

PDF
Stanisław Mordwa
61 - 77
Zastosowanie autokorelacji przestrzennej w badaniach przestępczości

PDF
Irena Rzeplińska
79 - 94
Kariery kryminalne nieletnich sprawców przestępstw

PDF
Magdalena Grzyb, Ewa Habzda-Siwek
95 - 135
Płeć a przestępczość. O problemie dysproporcji płci wśród sprawców przestępstw z użyciem przemocy

PDF
Agnieszka Gutkowska
137 - 160
Kulturowa przemoc ze względu na płeć. Przypadek zabójstw na tle honoru

PDF
Maryla Koss-Goryszewska
161 - 191
Wizerunek ofiary handlu kobietami w krajowym orzecznictwie karnym na podstawie analizy wyroków w sprawach o handel ludźmi w latach 1997-2009

PDF
Edyta Drzazga
193 - 212
O kontroli chuligaństwa futbolowego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem sytuacyjnej prewencji uwag kilka

PDF
Konrad Buczkowski
213 - 246
Oszustwo asekuracyjne (art. 298 k.k.) w praktyce wymiaru sprawiedliwości

PDF
Paweł Bachmat
247 - 282
Atypowe przypadki korupcji w oceNach sądów i prokuratur na przykładzie przestępstw z art. 228 i 229 k.k.

PDF
Monika Kotowska
283 - 303
Charakterystyka członka zorganizowanej grupy przestępczej z punktu widzenia kryminologii humanistycznej

PDF
Agnieszka Martynowicz
305 - 331
Warehouses for the deportable foreign national prisoners in the UK

PDF (English)
Piotr Stępniak
333 - 375
Sytuacja zdrowotna i ochrona zdrowia więźniów w zakładach karnych

PDF
Paulina Wiktorska
377 - 390
Prawo penitencjarne na tle innych gałęzi prawa i wybranych problemów polityki karnej i penitencjarnej

PDF