Nr 29 (2022)
Sprawozdania

Sprawozdanie z Konferencji Jubileuszowej dedykowanej Profesorowi Andrzejowi Rzeplińskiemu

Opublikowane 06.04.2023

Jak cytować

Witkowska-Rozpara, K. (2023). Sprawozdanie z Konferencji Jubileuszowej dedykowanej Profesorowi Andrzejowi Rzeplińskiemu. Biuletyn Kryminologiczny, (29), 223–226. Pobrano z https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/bk/article/view/3615

Abstrakt

Słownik języka polskiego pod redakcją W. Doroszewskiego definiuje „jubileusz” jako „uroczyste obchodzenie jakiejś znaczniejszej rocznicy, np. dwudziestopięciolecia, czy pięćdziesięciolecia czyjejś działalności (…)”. Z kolei gdy szukamy synonimów do słowa „jubileuszowy” słowniki wyrazów bliskoznacznych podpowiadają takie określenia jak „rocznicowy”, „urodzinowy”, czy „świąteczny”. Ujęcie słownikowe eksponuje więc wyjątkowy, odświętny charakter uroczystości będącej jednocześnie jubileuszem. I taki właśnie charakter miała konferencja naukowa, która odbyła się w dniu 16 grudnia 2022 r. na Uniwersytecie Warszawskim – w Sali Senatu UW, w Pałacu Kazimierzowskim. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Centrum Analiz Kryminologicznych UW oraz Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego i stanowiło z jednej strony podziękowanie skierowane na ręce Profesora Andrzeja Rzeplińskiego za jego wybitny wkład w rozwój nauki, badań i dydaktyki, z drugiej zaś – było okazją do wspólnego świętowania Jubileuszu pracy uniwersyteckiej Profesora.