Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Zmierzyć i zrozumieć przestępczość” ofiarowanej Profesor Beacie Gruszczyńskiej

Zgłoś artykuł

PDF

Jak cytować

Witkowska-Rozpara, K. . (2020). Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Zmierzyć i zrozumieć przestępczość” ofiarowanej Profesor Beacie Gruszczyńskiej. Biuletyn Kryminologiczny, (27), 129–134. https://doi.org/10.5281/zenodo.4767657
https://doi.org/10.5281/zenodo.4767657
PDF

Bibliografia

Błachut J., Problemy związane z pomiarem przestępczości, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.

Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Arche, Gdańsk 2007.

Juszczyk S., Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne, Prace Naukowe UŚ. Pedagogika, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013.

Ostaszewski P., Wywiad z prof. Beatą Gruszczyńską „O sobie i kryminologii”, [w:] M. Niełaczna, P. Ostaszewski, A. Rzepliński (red.), Zmierzyć i zrozumieć przestępczość. Tom jubileuszowy ofarowany Profesor Beacie Gruszczyńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020, s. 13-25.

Reiss A.J.Jr., Why are communities important in understanding crime?, „Crime and Justice” 1986, t. 8, s. 1-33.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.