Sprawozdanie z VIII konferencji Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego. Edynburg, 2-5 września 2008 roku

Zgłoś artykuł

PDF

Jak cytować

Buczkowski, K., Czarnecka-Dzialuk, B., Ostaszewski, P., & Woźniakowska-Fajst, D. (2022). Sprawozdanie z VIII konferencji Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego. Edynburg, 2-5 września 2008 roku. Biuletyn Kryminologiczny, (17), 55–75. Pobrano z https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/bk/article/view/3296
PDF
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2022 INP PAN