Lęk przed przestępczością w Warszawie w świadomości ludzi starszych i studentów

Zgłoś artykuł

PDF

Słowa kluczowe

kryminologia
badania kryminologiczne
osoby starsze
studenci
przestępczość
criminology
criminological research
elder people
students
crime

Jak cytować

Goldschneider, M. . (2022). Lęk przed przestępczością w Warszawie w świadomości ludzi starszych i studentów. Biuletyn Kryminologiczny, (17), 6–39. Pobrano z https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/bk/article/view/3293

Abstrakt

-

PDF

Bibliografia

Błachut J., Gaberele A., Krajewski K., Kryminologia, Arche, Gdańsk 2001.

Czapska J., Wójcikiewicz J., Policja w społeczeństwie obywatelskim, Zakamycze, Kraków 1999.

Czarnecki B., Siemiński W., Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej, Difin, Warszawa 2004.

Filar M., Bezpieczeństwo lokalne-profilaktyka przestępczości-prawa człowieka, [w:] M. Filar (red.), Problemy bezpieczeństwa lokalnego. Materiały I Konferencji Krajowej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1995.

Gabriel U., Greve W., The psychology of fear of crime. Conceptual and methodological perspectives, „The British Journal of Criminology” 2003, t. 43, nr 3, s. 600–614.

Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Liber, Warszawa 2000.

Glassner B., The Culture of Fear. Why Americans Are Afraid of the Wrong Things, Basic Books, New York 1999.

Hołyst B., Kube E., Strach przed przestępczością. Zaniedbany problem polityki kryminalnej, Prokuratura i Prawo” 1995, nr 1, s. 23–37.

Kellers G., Lemantire A., Researach on the fear of crime, „Eurocriminology” 1987, nr 1, s. 31–42.

Klichowski L., Lęk, strach, panika. Przyczyny i zapobieganie, Printer, Poznań 1994.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r., Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483.

Ławecka J., Strach przed przestępczością jako wskaźnik poziomu wiktymizacji społeczeństwa, „Prokurator” 2004, nr 1, s. 33–46.

Mathiesen T., Contemporary Penal Police: A study in moral panics, [w:] N. Bishoztokholm (red.), Scandinavian Criminal Policy and Criminology 1985-1990, Scandinavian Research Council for Criminology, Copenhagen 1990.

Moczydłowski P., Kariera strachu. Bezpieczeństwo publiczne w Polsce, Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Warszawa 2004.

Schwind H., Fear of crime in Germany. A report about three population surveys 1975/1986/1989, „Victims and Criminal Justice” 1991, t. 50, s. 665–679.

Siemaszko A., Kogo biją, komu kradną. Przestępczość nie rejestrowana w Polsce i na świecie, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001.

Sławik K., Przestępczość a mass media, „Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Roczniki Prawnicze” 2004, nr 6, s. 13–28.

Whitney Ch., Creating fear: News and the construction of crisis, „Journalism and Mass Media Communication” 2003, t. 58, nr 3.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2022 INP PAN